Gwendoline van Puttenschool is de enige middelbare school op het eiland - foto: Anneke Polak

Gwendoline van Putten School is de enige middelbare school op het eiland – foto: Anneke Polak

ORANJESTAD – “Dit is een ingrijpende beslissing”, zegt docente Nederlands, Frans en Engels Mariëlle Bieleman van de enige middelbare school op Sint Eustatius. Leerlingen op het eiland krijgen vanaf komend schooljaar les in het Engels. Nederlands wordt voortaan onderwezen als vreemde taal.

 
Op de Gwendoline van Putten School waren de prestaties van de leerlingen de afgelopen jaren slecht, omdat er in het Nederlands werd onderwezen. Veel Statianen spreken in het dagelijks leven Statiaans Engels en beheersen het Nederlands niet voldoende.

 
Overstap
De overstap naar het Engels als instructietaal kan dan ook een goede kans op meer schoolsucces betekenen, stelt Bieleman. “Mits het in het gehele onderwijs op Statia op een goede manier wordt ingevoerd. Daarbij valt te denken aan scholing van alle niet-Engelstalige leerkrachten en docenten die in het Engels les moeten gaan geven.”

 
Ook kaart de lerares aan dat er op tijd goed lesmateriaal in het Engels moet komen, zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. “Het zal voor de Gwendoline van Puttenschool waarschijnlijk ook betekenen dat we over moeten stappen op een andere examenstructuur. Dit heeft veel praktische consequenties. We moeten kijken naar de doorstroom naar opleidingen in Nederland en naar meer doorstudeeropties in de regio.”

 
Huiswerk
Teresa Leslie, een moeder die onderdeel uitmaakt van de oudercommissie van de middelbare school, is blij met het besluit. “Ik spreek geen Nederlands en kon mijn kinderen nooit helpen met het maken van huiswerk. De kinderen zullen beter presteren als het onderwijs in het Engels gehouden wordt, al moeten ze wel Nederlandse les blijven krijgen.”

 
De oudercommissie spreekt veel ouders die bang zijn dat hun kinderen niet zullen slagen als zij in Nederland verder willen studeren, nu de instructietaal Engels wordt. Leslie deelt deze zorgen niet: “Ik heb begrepen dat iedereen in Nederland Engels spreekt. Alle Nederlanders die hier komen spreken ook Engels. Als het onderwijs goed in elkaar zit, zullen de kinderen het overal goed doen, waar ze ook naartoe zullen gaan. Het belangrijkste is dat ze goed onderwijs krijgen.”

 
Meertalig
Een onderzoekscommissie deed de afgelopen maanden onderzoek naar de juiste instructietaal. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voerde naar aanleiding van dit onderzoek overleg met gedeputeerde Reginald Zaandam van Onderwijs op Statia. Samen besloten ze dat Engels de nieuwe instructietaal wordt. Wat lerares Bielemann betreft zullen de leerlingen zoveel mogelijk meertalig worden opgeleid. “Hoe de veranderingen ook ingevoerd zullen worden, voor de school staat voorop dat we het meertalige karakter willen behouden. Het feit dat onze leerlingen drie talen beheersen – het Engels, Nederlands en Spaans – zien we als een kans, niet als een probleem.”

 
De school kampt naast de instructietaal met meer zorgen. Zo zijn er weinig voorzieningen, weinig uitdagingen voor de leerlingen en hebben de leerlingen in het lager onderwijs al een achterstand opgelopen. Leraren van de school zijn sinds vorig jaar bezig met het opzetten van kleine bibliotheken in de klas met eigen uitgeleende boeken.

 
Zorgleerlingen
Vanaf augustus is een orthopedagoog aangesteld die de zorgkinderen gaat testen op onder meer autisme. Daarnaast is er het zorgteam dat de kinderen opvangt en zo nodig doorverwijst naar de Voogdijraad, Justitie of het Openbaar Ministerie. Van de 280 leerlingen zijn ruim honderd jongeren zogenoemde ‘zorgleerlingen’.

 
Door Anneke Polak