In augustus 2016 gaat de onderwijsinspectie vanuit Nederland beoordelen of de kwaliteit van het onderwijs is verbeterd - foto: Elisa Koek

In 2016 zal de school aan alle zeven eisen van basiskwaliteit moeten voldoen – archieffoto: Elisa Koek

DEN HAAG – Maximaal vijf jaar krijgen scholen in Caribisch Nederland de tijd om aan de basiskwaliteit te voldoen. Met nog een half jaar voor de grote deadline, blijkt dat slechts twee van de zeven onderzochte eisen als ‘voldoende’ beoordeeld worden bij de enige middelbare school op Sint Eustatius.

Dit blijkt uit een rapport over 2015 van de onderwijsinspectie. De Gwendoline van Puttenschool, met zo’n 270 leerlingen in praktijk-, vmbo- en havo-klassen, heeft het in de afgelopen jaren moeilijk gehad vanwege een falend bestuur, grote achterstanden bij de leerlingen en door de overgang naar Engels als instructietaal.

Inhaalslag
De school heeft het druk met de inhaalslag: vóór 1 maart moet een plan van aanpak opgestuurd zijn, met bijvoorbeeld een concreet veiligheidsbeleid en een uitgewerkt overzicht van de leerstof voor alle leerjaren. Als de school op 1 augustus de basiskwaliteit behaalt, betekent het dat slechts aan de minimale vereisten wordt voldaan. Daarmee is nog niet gezegd dat het onderwijs goed genoeg is.

De school zou hulp hebben gevraagd bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om de begeleiding voor het schoolbestuur te verlengen. Meerdere pogingen voor een reactie van de schoolleiding hebben vooralsnog niets opgeleverd. Het ministerie zelf wil niet op de onderlinge correspondentie ingaan. Want, laat een woordvoerder weten, ‘het vertrouwen met de school’ staat voorop.

Verbetering
De inspectie is optimistisch dat de situatie op de school verder verbetert, omdat de nieuwe schoolleiding en de docenten flinke sprongen vooruit zouden hebben gemaakt. Er is veel aandacht voor zelfreflectie en professionalisering. Zowel het schoolklimaat als de onderwijsmethode bij docenten is verbeterd. De leerlingen zelf scoren nu ook beter op hun eindexamens, staat in het rapport.

De school overtreedt de wet niet. In Caribisch Nederland wordt nog alleen de aangetroffen kwaliteit beschreven. Scholen moeten nog wennen aan de strengere maatstaven, nadat de eilanden na 10-10-’10 overzeese gemeenten van Nederland zijn geworden. In het Europese deel van Nederland wordt de kwaliteit van scholen aan de hand van een score weergegeven.

Normering
Wat de leerprestaties betreft, oordeelt de inspectie voorlopig alleen of de leerlingen ‘voldoende vooruitgang’ hebben geboekt. “Een definitieve inspectienormering voor leerprestaties in Caribisch Nederland is nog niet ontwikkeld”, wordt benadrukt in het rapport.

Door John Samson