WILLEMSTAD – Ashley en Ivana wilden graag het eerste ‘same-sex’-koppel worden dat op Curaçao zou trouwen. Maar omdat dat in de afgelopen jaren nog niet mogelijk werd, hebben ze hun huwelijk doorgezet door in 2018 uit te wijken naar het buitenland. Hun huwelijk wordt niet op Curaçao nog steeds niet erkend.

Hier lijkt verandering in te komen: de rechter sommeerde eerder deze maand de Curaçaose regering om de invoering van een opengesteld huwelijk (voor alle burgers, zo ook lhbti+’ers red.) niet in de weg te staan.

Tekst gaat verder onder de video:

Door Kim Hendriksen

Het is deze week Pride Week op Curaçao. Een jaarlijks terugkerend evenement dat wereldwijd gevierd wordt waarbij de lhbti+ rechten centraal staan. Op Curaçao wordt dit ook al jaren in september gevierd zonder dat er een opengesteld huwelijk mogelijk is op het eiland.

De Stichting Human Rights Caribbean (HRC) heeft hierom een rechtszaak aangespannen om een huwelijk tussen paren van hetzelfde geslacht af te dwingen via de rechter. HRC zet zich al een aantal jaar in voor gelijke behandeling.

“We strijden er onder meer voor dat paren van hetzelfde geslacht dezelfde rechten moeten hebben als heteroparen en dus met elkaar moeten kunnen trouwen”, aldus Janice Tjon Sien Kie, initiatiefnemer van de rechtszaak en bestuurslid van de stichting. Eind 2020 is bij het Gerecht Eerste Aanleg van Curaçao door de Stichting een proefproces aangespannen tegen het Land Curaçao met als inzet om het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht mogelijk te maken. Op 13 september jongstleden is uitspraak gedaan in deze principiële zaak.

‘Meer acceptatie dan gedacht’

Volgens de stichting voerde de landsadvocaat als argument aan dat veel Curaçaoënaars vanwege hun geloof een gelijkstelling van het huwelijk niet zien zitten. Maar de Rechter wees tijdens de rechtszaak op een recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS) op Curaçao waaruit blijkt dat 70 procent van de ondervraagden vindt dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen op gelijke wijze moeten worden behandeld als heteroseksuele personen.

‘Een huwelijk heeft ook voor lhbti+’ers een emotionele, symbolische en immateriële waarde’

“Het feit dat paren van gelijke geslacht niet in het huwelijk kunnen treden op Curaçao heeft voor hen vergaande gevolgen; de mogelijkheid om een relatie te bevestigen in de vorm van een huwelijk heeft een emotionele, symbolische en immateriële waarde voor iedereen, dus ook voor lhbti+’ers”, aldus Tjon Sien Kie.

De twee vrouwen die samen met de Stichting de zaak aanspanden kregen van de rechter gelijk: uitsluiting van paren van gelijk geslacht van het huwelijk, zonder alternatief in de vorm van een wettelijk geregeld partnerschap, is in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Ashley en Ivana hebben elkaar in 2016 op Curaçao ontmoet

‘Weigering is in feite onrechtmatig’
Of het opengestelde huwelijk echt binnenkort voltrokken wordt, moet de praktijk uitwijzen, maar volgens Tjon Sien Kie is de toon gezet: “een weigering door de ambtenaar van de burgerlijke stand is in feite onrechtmatig en zelfs ontoelaatbaar discriminatoir in de woorden van het Gerecht.”

“Hopelijk is dit een duwtje in de rug van de wetgever om nu – anno 2021 – werk te maken van de gelijkstelling van het huwelijk voor eenieder, ongeacht zijn of haar seksuele geaardheid”, aldus Tjon Sien Kie.