Foto: Luis Villegas

Lhbt’s kunnen sinds 2007 hun huwelijk inschrijven op Aruba. Maar dat betekent nog niet dat ze daardoor ook alle rechten krijgen die getrouwde hetero-stellen hebben. “Ik dacht altijd dat mijn huwelijk waarde had op Aruba”, zegt Maikel Kelly, die na het overlijden van zijn man tot zijn verbazing geen weduwepensioen kreeg.

Tekst gaat verder onder de video.

Door Luis Villegas

De al jaren vertraagde invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA) hindert de gelijkstelling. Dat zegt ook Edwin Jacobs, directeur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die onder meer het weduwenpensioen uitkeert.

“Dat voor het bevolkingsregister iemand aangemerkt is als weduwe, betekent niet dat weduwepensioen en erfenisrechten kunnen volgen. Die worden in het burgerlijk wetboek geregeld.”

‘Beide kanten, de burger en de overheid, hebben gelijk’ – advocaat Desiree De Sousa-Croes

Zo strak ligt het echter niet, zegt advocaat en politica Desiree De Sousa-Croes. Zij nam voor het nieuwe wetboek het initiatief om geregistreerd partnerschap (via een amendement) voor gelijke seksen toe te voegen.

“Beide kanten, de burger en de overheid, hebben gelijk. Het hangt af van hoe je het ziet, want vanuit het burgerlijk wetboek is het duidelijk. Maar als je naar de Staatsregeling (Arubaanse grondwet) kijkt, dan mag volgens artikel 1 geen discriminatie van burgers plaatsvinden.”

Ook transgender Mims Ras maakte discriminatie mee. Na zijn sekse-verandering in Nederland, moest hij zich weer inschrijven op Aruba. Maar de burgerlijke stand vond dat verwarrend, vertelt hij. “Zij hebben het onnodig moeilijk gemaakt, want zij begrepen het gewoon niet. Ik werd echt anders behandeld.”

Lang traject
De overheid zegt dat ze bezig is om rechten van LHBTI te bevorderen. Maar verwijst daarbij vooral naar de invoering van het nieuwe burgerlijk wetboek. Minister van sociale zaken Glenbert Croes zegt bovendien: “Ik vraag wel om geduld, want het is een heel lang traject.”

Ook op Curaçao discriminatie

foto: Kim Hendriksen

Paren van hetzelfde geslacht op Curaçao lopen nog steeds tegen groot onrecht aan;geen recht op partnerpensioen, weduwe-uitkering, meeverzekeren of kind erkennen.