Statenlid Desiree De Sousa-Croes. Foto: Ariën Rasmijn

Statenlid Desiree De Sousa-Croes – foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — Met een krappe meerderheid van elf stemmen heeft het Arubaanse parlement een amendement aangenomen dat geregistreerd partnerschap mogelijk maakt op Aruba. Hierdoor kunnen met de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA) stellen van hetzelfde geslacht hun relatie juridisch formaliseren.

Het gaat om een gezamenlijk amendement dat door alle fracties is opgesteld als toevoeging aan het nieuwe wetboek. Daar werd vandaag over gedebatteerd. Dit amendement is pas vandaag opgesteld, nadat een nota van wijziging waarin geregistreerd partnerschap werd geregeld op het laatste moment wegens onenigheid strandde. Hier stond een schakelbepaling in, waardoor geregistreerd partnerschap op juridisch vlak gelijk zou komen te staan aan het huwelijk.

Formulering
Deze nota van wijziging was opgesteld door de stichting Igualdad en werd door een meerderheid van Statenleden uit drie van de vier fracties gesteund. Statenlid Desiree De Sousa-Croes, initiatiefnemer van het eerste amendement voor geregistreerd partnerschap, trok haar steun voor de nota in, waardoor de al precaire steun binnen haar fractie op losse schroeven kwam te staan. Redenen hiervoor waren dat zij niet akkoord was met de formulering in de toelichting van de nota, en dat de minister van Justitie het voornemen had om de nota eerst door de Raad van Advies te laten toetsen.

De politica verklaart dat toch al geen consensus was over de nota van wijziging. Arlene Schipper, bestuurslid van Igualdad Aruba, meldt desgevraagd dat er ‘wel degelijk een aan zekerheid grenzende consensus was voor het geregistreerd partnerschap, wat al klaar lag op het bureau van de minister van Justitie’. De minister van Justitie bood de gestrande nota van wijzigingen symbolisch aan de Statenvoorzitter met de mededeling dat ‘vele partijen hieraan hebben meegewerkt’.

Schakelbepaling
Met name de PDR-fractie voelde niets voor de schakelbepaling. Volgens PDR-leider Andin Bikker is een schakelbepaling onnodig aangezien rechtsgevolgen van het BWA al in de uitvoeringsverordening ervan worden bepaald. Daarnaast had Bikker nog ‘niet eerder een schakelbepaling in die vorm gezien’ en was deze ook niet door de Raad van Advies getoetst. Tenslotte wijst Bikker op weerstand bij ‘een groot deel van de bevolking’ tegen het idee dat geregistreerd partnerschap gelijk zou staan aan huwelijk.

Na het stranden van de nota van wijzigingen probeerden alle fracties alsnog tot doorvoering van geregistreerd partnerschap te komen. Om tot een consensus te komen met genoeg stemmen voor is besloten om de schakelbepaling een ‘overgangsfase’ te laten doorlopen. Een motie voor het versneld toepassen van een invoeringswet voor deze overgangsfase is niet aangenomen.

Verschillende Statenleden stemden – uit religieuze overwegingen – tegen het amendement en drie leden van oppositiepartij MEP verlieten de zaal terwijl partijleider Evelyn Wever-Croes voor het amendement stemde. Desiree De Sousa-Croes vindt het jammer dat water bij de wijn is gedaan om tot deze stemming te komen. Ze had liever gestemd voor het homohuwelijk.

Applaus
Het stemresultaat werd met luid applaus ontvangen door het publiek op de tribune dat voor een groot deel uit leden van de LGBT-gemeenschap bestond. Met het aannemen van het amendement blijft het huwelijk op Aruba nog altijd strikt een aangelegenheid tussen mannen en vrouwen.

Door Ariën Rasmijn