Voor- en tegenstanders van het amendement voor geregistreerd partnerschap wachten bij de publieksingang van het parlement om de vergadering bij te wonen. Foto: Ariën Rasmijn

Voor- en tegenstanders van het amendement voor geregistreerd partnerschap wachten bij de publieksingang van het parlement om de vergadering bij te wonen – foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — De behandeling van het nieuwe Burgerlijk Wetboek van Aruba is geschorst tot volgende week maandag. Minister van Justitie, Arthur Dowers, wil eerst uitzoeken of Aruba wel of niet verplicht is geregistreerd partnerschap of een andere regeling voor LHBT-stellen in te voeren.

Desiree De Sousa-Croes, initiatiefnemer van het amendement, lijkt bereid water bij de wijn te doen.

Het debat ging over de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek van Aruba. Dit heeft vijf jaar lang op zich laten wachten en bevat ruim 800 wetswijzigingen. Toch ging alle aandacht uit naar het amendement voor geregistreerd partnerschap. In aanwezigheid van een publiekstribune vol voor – en tegenstanders, opende het debat met een punt van orde van De Sousa-Croes.

Het Statenlid zegt dat zij afgelopen vrijdag opnieuw tien vragen heeft gestuurd naar minister Dowers. De vragen gaan over de positie van de regering over het besluit van het Europees Hof van de Rechten van de Mens, dat burgers hun relatie moeten kunnen formaliseren. In zijn eerdere beantwoording op dezelfde vragen heeft de minister aangegeven ‘te onderzoeken of het wenselijk is een regeling voor geregistreerd partnerschap in Aruba voor te stellen’.

Dowers wilde meteen een schorsing aanvragen maar kreeg dit niet van Statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp. Uiteindelijk kwam het alsnog uit op een stemming. Alle aanwezige Statenleden, op de Statenvoorzitter na, stemden voor een schorsing van de behandeling van het nieuwe Burgerlijk Wetboek tot volgende week maandag, 29 augustus.

Amendement intrekken
De Sousa-Croes zegt bereid te zijn haar amendement in te trekken, indien de regering zelf geregistreerd partnerschap invoert. Gebeurt dat niet, dan legt zij het amendement alsnog voor aan de Staten. Zij houdt de deur op een kier voor een mogelijk compromis: “Misschien geeft de minister in zijn nota van wijziging enige rechten aan de LHBT-gemeenschap. Daar zal ik dan naar kijken en mee teruggaan naar de LHBT-groep. Misschien moet ik overwegen of iets beter is dan niets.”

Raad van Advies
Dowers noemt de discussie ‘legitiem’. Volgens hem zijn alle partijen het eens dat er volgens internationaal recht regelingen moeten komen voor stellen van hetzelfde geslacht. “Laten we kijken hoe simpel of ingewikkeld dat is en dit voorleggen aan de hoogleraren en wetgevingsjuristen.” Hoe lang het gaat duren weet de minister niet. “Maar ik zal mijn tijd ervoor nemen.” Volgens hem geven de meeste adviseurs aan dat de Raad van Advies zich over het amendement moet buigen.

Door Ariën Rasmijn