Statenlid Desiree Da Sousa-Croes (rechts) dient het amendement in bij Statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp en de griffier van d Staten van Aruba. Foto: Ariën Rasmijn

Statenlid Desiree De Sousa-Croes (rechts) dient het amendement in bij Statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp en de griffier van d Staten van Aruba. Foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — Het amendement voor het nieuwe Burgerlijk Wetboek van Aruba, waarin geregistreerd partnerschap voor stellen ongeacht seksuele oriëntatie wordt geregeld, is aangeboden aan het Arubaanse parlement.

Statenlid Desiree De Sousa-Croes zegt dat ze op dit moment kan rekenen op tien van de minimaal elf benodigde stemmen om het amendement aangenomen te krijgen. Opvallend is ook dat het amendement – dat feitelijk alle juridische aspecten van homohuwelijk behelst – kan rekenen op steun van premier Mike Eman.

Ariën Rasmijn in gesprek met Statenlid Desiree De Sousa-Croes en Statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp

De Sousa-Croes wilde al eerder het homohuwelijk in het Burgerlijk Wetboek van Aruba laten opnemen, maar kon niet rekenen op een meerderheidssteun binnen haar eigen fractie. Het werd uiteindelijk een amendement voor geregistreerd partnerschap waarin verder alle juridische en notariële aspecten van een huwelijk worden geregeld, behalve het recht om voor de raad te trouwen.

Geen steun
Voordat ze het amendement bij Statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp indiende verklaarde De Sousa-Croes dat zij, zolang er geen datum zou worden geprikt voor de behandeling van het Burgerlijk Wetboek, zij haar taken als Statenlid naast zich zou neerleggen. Dit omdat zij vond dat zij, noch van haar eigen fractie, noch van partijleider Mike Eman een duidelijk antwoord kreeg over steun voor haar amendement, waarin geregistreerd partnerschap wordt geregeld – ook voor stellen van hetzelfde geslacht. De Sousa-Croes zou twee jaar lang voor steun hebben gelobbyd. Het uitblijven van steun uit haar partij heeft er ook toe geleid dat zij zich voor de komende verkiezingen niet meer verkiesbaar stelt en uit de politiek stapt.

22 augustus
Het dreigement van De Sousa-Croes zorgde voor resultaat, want al gauw werd voor 22 augustus de behandeling van het nieuwe Burgerlijk Wetboek van Aruba op de agenda gezet. Bovendien zegt De Sousa-Croes dat het initiatief kan rekenen op steun van partijleider en premier Mike Eman, die voorheen vrij terughoudend was over geregistreerd partnerschap en homohuwelijk. Eman zou De Sousa-Croes ook hebben gevraagd om haar besluit uit de politiek te stappen te heroverwegen. De Sousa-Croes zegt op haar beurt die mogelijkheid afhankelijk van de stemming in overweging te houden.

Aangifte tegen pastoor
Het is niet gebruikelijk dat een maand voor de behandeling een amendement wordt ingediend, maar volgens De Sousa-Croes is het de bedoeling dat haar collega-Statenleden de tijd nemen om een besluit te kunnen nemen. Het Statenlid zegt zelfs bereid te zijn met haar echtgenote Benvinda De Sousa te scheiden, om daarna op Aruba weer te kunnen trouwen als het homohuwelijk wordt gelegaliseerd op het eiland.

Benvinda De Sousa doet overigens vandaag aangifte bij het Bisdom van Willemstad tegen pastoor Daniel Szpila van de parochie van Dakota. Szpila had tijdens zijn zondagse preek aangekondigd dat er een amendement voor homohuwelijk zou worden ingediend in de Staten. “Als dit gebeurt dan is dit de eerste wet op Aruba dat tegen de wet van God in gaat”, aldus de pastoor, die kerkgangers instrueerde om druk uit te oefenen op politici om te stemmen tegen homohuwelijk. Volgens De Sousa-Croes zou deze preek tot minder steun voor het amendement hebben geleid.

Door Ariën Rasmijn