Foto: Pixabay

ORANJESTAD – Na tien jaar is het vernieuwde Burgerlijk Wetboek Aruba (BWA) nog steeds niet van kracht. Discussie over het geregistreerd partnerschap voor stellen van hetzelfde geslacht staat de invoering in de weg.

door Bobby Spier

Carlos Bollen van de Universiteit van Aruba -foto: Bobby Spier

Carlos Bollen, hoofdmedewerker privaatrecht van de Universiteit van Aruba, vindt dat de regering ‘lef’ moet tonen. En ervoor zorgt dat ze het vernieuwdee burgerlijk wetboek invoert. Het parlement van Aruba keurde de nieuwe versie namelijk al in 2016 goed.

Bollen vormde in 2009 onderdeel van de commissie die de ontwerptekst van het wetboek beoordeelde. “Maar men durft het met het geregistreerd partnerschap niet aan.”

Slepende discussie
In 2016 tijdens de behandeling van het vernieuwde wetboek werd een amendement voor geregistreerd partnerschap met een krappe meerderheid aangenomen. Hierdoor kunnen ook stellen van hetzelfde geslacht hun relatie juridisch formaliseren. Zonder dat ze daarvoor moeten trouwen.

Stellen van gelijke sexe kunnen namelijk niet op Aruba trouwen. Maar wel hun buiten Aruba gesloten huwelijk in het trouwregister inschrijven. En dan hebben ze dezelfde rechten als op Aruba getrouwde hetero-echtparen. Maar wie dus niet wil trouwen, moet nog steeds wachten op gelijke rechten.

‘De slogan One Happy Island moet eigenlijk One Happy Island Except if you’re Gay zijn’ – Karen

De Arubaanse Karen* is teleurgesteld in deze vertraging. Ze wil anoniem blijven omdat zij ambtenaar is en zij bang is dat haar uitspraken van invloed zijn op haar baan en op hoe mensen haar zullen behandelen. Ze wacht met smart op het geregistreerd partnerschap omdat zij haar toekomst met haar partner wil verzekeren. Zoals op pensioengebied.

“Ik kan me nog de weken herinneren waarin we urenlang in het parlement zaten voor de behandeling van deze nieuwe wet. En nu zitten we nog steeds te wachten. De slogan One Happy Island moet eigenlijk One Happy Island Except if you’re Gay zijn.”

Ze vindt het verder oneerlijk dat je als homokoppel alleen de mogelijkheid dichtbij hebt om naar Bonaire te vliegen en te trouwen (ook op Curaçao is dat nog niet mogelijk). “Misschien is het een religieuze issue of een politieke. Maar waar ik zeker van ben, is dat we allemaal dezelfde rechten te horen hebben.”

Naast haar eigen relatie ziet ze dat homovrienden niet naar Bonaire willen reizen omdat dit duur is. Of omdat ze gewoonweg willen kiezen voor het geregistreerd partnerschap.

‘Idioterie’
Directie Wetgeving en Juridische Zaken en politica Desiree de Sousa Croes, initiatiefnemer van het geregistreerd partnerschap, bevestigen dat de invoering van het vernieuwde burgerlijk wetboek bij de regering vastligt wegens een ‘slepende discussie’ hierover.

Desiree De Sousa-Croes tijdens de behandeling van het wetboek in het parlement 2016 -foto: Ariën Rasmijn

De Sousa Croes vindt het een ‘idioterie’ dat het stilligt op dit onderwerp.

“Het is toch niet te geloven dat de uitbreiding van de alimentatieplicht, invoering van het meldpunt kindermisbruik, wijzigingen in het voordeel van de consument en nog 800 andere veranderingen die al in andere delen van het Koninkrijk wel bestaan, het onderspit delven wegens geregistreerd partnerschap.”

Dagelijks heeft zij ook als advocaat te maken met cliënten die benadeeld worden door de verouderde wetgeving.

Met de huidige versie van het burgerlijk wetboek (ingevoerd in 2002, waarin nog niet alles uit het voormalige BW was overgezet) loopt Aruba’s wetgeving het verst achter in het Koninkrijk. Een deel, zoals het erfrecht en het huurrecht, is nog gebaseerd op Nederlandse wetgeving uit het jaar 1900.
Het nieuwe wetboek bevat grote veranderingen. Zo wordt het vaderschap wettelijk vastgesteld en het erfrecht aangepast met de mogelijkheid dat je een familielid kunt onterven. Ook wordt een corrigerende tik bij het opvoeden van kinderen, net als in Nederland, verboden.

*De naam van Karen is in dit artikel gefingeerd. Haar echte naam is bekend bij de redactie.