Foto: Korps Politie Caribisch Nederland

KRALENDIJK – Hoewel het over het algemeen de goede kant op gaat met de klachtenbehandeling bij Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), is er ruimte voor verbetering. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationale ombudsman. “Dat is traagheid zowel op de eilanden als in Nederland,” vertelt Reinier van Zutphen.

De kleinschaligheid op de eilanden zorgt wel voor een verschil. De ombudsman hoort met enige regelmaat dat mensen toch liever geen klacht indienen, omdat ze niet weten hoe dit uitpakt. “In Nederland ken je de mensen over wie je klaagt niet. Op Bonaire kan het je buurman zijn, of iemand met wie je vroeger op voetbal hebt gezeten.”

Het onderzoek maakte deel uit van een reeks onderzoeken bij grote instanties. De ombudsman en de Raad voor Rechtshandhaving deden al eerder onderzoek naar klachtafhandeling bij de politie. “Wij moesten kijken of er sindsdien voortgang was gemaakt.”

Regeling en bezetting nog steeds niet in orde
Dat bleek op sommige punten tegen te vallen. “4 jaar geleden moest er al een goede regeling en meer bezetting komen, maar er zijn nog niet veel stappen gezet.” Zo is er momenteel nog steeds maar één persoon verantwoordelijk voor de klachtenbehandeling. “Wat als die ziek is of met vakantie?”

Korpschef Jose Rosales laat in een reactie weten: “Klachtenbehandeling draagt hoge prioriteit, maar de vele ontwikkelingen in het korps maakt dat er prioriteiten gesteld moeten worden, waardoor deze punten iets vertraagd zijn.”

Politie moet meer openstaan voor klachten
Belangrijk was volgens van Zutphen ook dat de politie nog meer open moest staan voor klachten. “Dat wilden we verder versterken. Over het algemeen vinden overheden het niet leuk als er geklaagd wordt.”

Volgens Korpschef Jose Rosales zien ze bij de politie zeker het belang in van feedback. “Elke klacht is voor ons een kans om onze hulpverlening te versterken. Dit delen wij ook met de burger.”

Mensen terughoudend met indienen klachten
De aanbevelingen aan de politie op Bonaire verschillen volgens van Zutphen niet zoveel van die aan de politie in Nederland. “Veel klachten zijn hetzelfde; ‘Ik heb een klacht ingediend, maar nog niks gehoord’, de klassieke non response.” De Ombudsman verwacht dat de professionalisering ervoor zal zorgen dat er straks meer klachten binnenkomen.

Volgens Rosales proberen ze het indienen van klachten al te motiveren. “Wij geven steeds vaker bij geschillen aan dat er een mogelijkheid bestaat om klachten in te dienen.”

Blijvende controle en brievenbus voor klachten
Van Zutphen is hoopvol gestemd over de toekomst, maar blijft de voortgang wel in de gaten houden. “Elke keer dat ik op Bonaire ben, zal ik controleren hoe het ermee staat.” Over een halfjaar moeten de korpschef en de minister van Justitie in Nederland een schriftelijke reactie geven. “Met wat ze gaan doen, of al hebben gedaan met de aanbevelingen.”

‘Een brievenbus voor klachten, hoe simpel ook, zorgt voor laagdrempeligheid

Een van de dingen die ontbrak, was een brievenbus om klachten in te leveren. “Die laagdrempeligheid, hoe simpel ook, is belangrijk.” Volgens Rosales hangt de brievenbus er al enige tijd en komt deze ook op Saba en Sint-Eustatius zo snel mogelijk. “De brievenbus heeft op Bonaire zeker al geholpen. Digitalisering is de volgende stap.”