Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN)

Korpschef Jan Rooijakker - Foto: Aimed Ayubi / Radio Digital

Korpschef Jan Rooijakker - Foto: Aimed Ayubi / Radio Digital

heeft de golf van overvallen op Bonaire benoemd als een probleem dat een speciale aanpak nodig heeft. Het korps heeft een speciaal team van rechercheurs samengesteld dat zich uitsluitend bezig gaat houden met de toenemende criminaliteit op het eiland.

Korpschef Jan Rooijakker zei op de persconferentie: “We hebben geconstateerd dat de overvallen grote impact hebben op de bevolking, daarom heeft de politie besloten het te benoemen als een probleem.”

Rooijakker meldt dat dit jaar tot nu toe 15 overvallen hebben plaatsgevonden op Bonaire. Het zijn overvallen met of zonder bedreiging, diefstallen met geweld en ook berovingen. Van de 15 overvallen dit jaar, zijn slechts 3 opgelost.

Langzame stijging
Rooijakker heeft de cijfers vergeleken met de voorgaande jaren. Er is een stijging van het aantal overvallen waar te nemen. “Van januari tot april 2011 waren er 11 overvallen, waaronder ook berovingen en diefstallen met geweldplegingen. In de eerste vier maanden van 2012 was het aantal 13. Dit jaar tot een met 11 april is het aantal 15 overvallen, dus er is sprake van een langzame stijging.”

De korpschef legt uit dat er wel onderscheid gemaakt moet worden in de verschillende soorten overvallen. In de volksmond is het gebruikelijk om alle gevallen ‘atrako’s’ te noemen, zegt Rooijakker. “Atrako’s is een verzamelnaam. Een atrako is meestal met een wapen. Daarbij wordt bedreiging gebruikt en soms ook geweld, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Tasjesroof is een beroving. En bij woninginbraak, waarbij soms ook geweld gebruikt wordt spreken we van diefstal met geweld. Er zijn ernstige gevallen en zeer ernstige gevallen.”

Speciaal team
Het speciale team bestaat uit rechercheurs van de probleemgerichte afdeling, versterkt door mensen van de basispolitiezorg en incidentengerichte opsporing. Ze krijgen hulp van de marechaussee voor de gevallen van grensoverschrijdende criminaliteit en technische hulp van de recherche samenwerkingsteam (RST). De marechaussee gaat de KPCN voorzien van informatie van verdachten van de andere eilanden, met name van Curaçao, die naar Bonaire gaan om overvallen te plegen. Het team staat onder leiding van de hoofdofficier van justitie (Van Delft) en de korpschef (Rooijakker). Een stuurgroep gaat de werkzaamheden en voortgang van de behandeling van de zaken monitoren. “Ik hoop dat de formatie van dit team voldoende is om de golf van criminaliteit stop te zetten en te verminderen. Ook dat we versneld de zaken gaan oplossen.”

Rooijakker: “We nemen het serieus, maar we kunnen het niet alleen. De oplossing van de laatste overval was te danken aan de media en de bevolking. Door de snelle reacties kon de politie naar de plek toegaan waar de verdachten zich ophielden.” De politie verzoekt de media en de bevolking om verdachte situaties te melden, zodat de patrouillewagens langs kunnen gaan.

Door: Belkis Osepa