Hildegard Buitink en inspecteur Jossy Rosales - foto: Belkis Osepa

Hildegard Buitink en inspecteur Jossy Rosales – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – De geweldscriminaliteit op Bonaire is in 2013 gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Korpschef Hildegard Buitink van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) presenteerde vandaag de criminaliteitscijfers.

 
In 2013 zijn er eenenvijftig atrako’s (overvallen) gepleegd. Het aantal atrako’s in 2012 was dertig. Door extra inzet met ondersteuning van Arubaanse politie daalde het aantal atrako’s tot en met oktober 2013. “Helaas zagen we dit in de laatste twee maanden van 2013 weer stijgen”, zegt de korpschef.

Hildegard Buitink tijdens de presentatie van de criminaliteitscijfers

Stijging
Buitink: “Nu zitten we op hetzelfde niveau als in 2011 (50). Dat betreuren we ten zeerste.” Ook het aantal bedreigingen en huiselijk geweld toont stijgingen van respectievelijk zeventien en negentien gevallen. De afdeling Opsporing heeft het afgelopen jaar in totaal 314 zaken in behandeling genomen.

 
Onder geweldscriminaliteit vallen ook mishandelingen en openlijke geweldplegingen. De cijfers laten een daling zien van drieëntachtig gevallen voor mishandelingen in 2012 naar achtenzestig in 2013. Ook het aantal zaken van openlijke geweldspleging is gedaald van vier (2012) naar twee (2013).

 
Oplossingscijfers
Buitink kon niet aangeven hoeveel atrako’s zijn opgelost vorig jaar. Ook de oplossingscijfers van de autodiefstallen zijn niet voorhanden. Bonaire wordt al enige tijd geteisterd door woninginbraken en diefstal van auto’s en scooters. De cijfers van het aantal woninginbraken laten een lichte daling zien. Het aantal autodiefstallen is gestegen van 77 in 2012 naar 87 in 2013.

 
Het KPCN wil dit jaar een nieuwe strategie bepalen voor de oplossing van de atrako’s op basis van een analyse die nu plaatsvindt.

 
Door Belkis Osepa