Foto: Nederland gaat ook investeren: onder andere in de gevangenis. Foto: Tim van Dijk

PHILIPSURG – Op de valreep van 2020 zijn Nederland en Sint-Maarten tot een politiek akkoord gekomen: namelijk 61,2 miljoen Antilliaanse gulden (30,6 miljoen euro) begrotingssteun voor Sint-Maarten voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2020.

Ook is er 30 miljoen euro beschikbaar voor de bouw van een nieuwe gevangenis en structurele verbeteringen in de detentiesituatie op Sint-Maarten. Strafadvocaat Sjamira Roseburg, de advocaat van de groep gedetineerden die dit jaar een zaak aanspande vanwege slechte levensomstandigheden, over het nieuws:

Strafadvocaat Sjamira Roseburg in gesprek met Leoni Schenk: ‘eindelijk gaan we de mensenrechten honoreren’

Download de audio hier
.

De zaak van 37 gedetineerden van Pointe Blanche vanwege onmenselijke leefomstandigheden in die gevangenis, werd niet-ontvankelijk verklaard. Daarom is het geld voor de nieuwe gevangenis een grote opluchting, zegt Roseburg. “Ik bied mijn kennis en kunde aan bij de bouw van de nieuwe gevangenis. Want ik weet wat de gevangenen nodig hebben.”

Meer steun in ruil voor hervormingen
Het akkoord komt overeen met de akkoorden die al eerder werden gesloten tussen Nederland en Aruba en Nederland en Curaçao. In ruil voor hervormingen op Sint-Maarten, zal het Nederlandse kabinet nieuwe liquiditeitssteun bieden, maar daarnaast ook op meerdere terreinen investeren, zoals in de justitieketen.

Gevangenis en justitieketen onder vuur

De erbarmelijke staat van de gevangenis Pointe Blanche, het aanhoudende celtekort en gebrek aan tbs-mogelijkheden is al jaren een groot punt van zorg. Caribisch Netwerk maakte er de afgelopen jaren meerdere reportages over:

Financieel toezicht in ruil voor steun
De steun komt ook met een nieuwe vorm van financieel toezicht: daarvoor is het Caribisch hervormings- en ontwikkelingsorgaan opgericht (COHO), dat samen met de ministeries op Sint-Maarten de hervormingen verder gaat uitwerken.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken benadrukt in een persbericht dat het COHO ‘geen bevoegdheden overnemen van de staten, de regering en de verantwoordelijke overheidsorganen; dit is in het gevoerde overleg nadrukkelijk overeengekomen en vastgelegd’. De COHO was een groot heikel punt tijdens de onderhandelingen: zowel Sint-Maarten als Curaçao en Aruba vrezen dat de COHO hun autonomie aantast.

Het COHO wordt wel in staat gesteld om toezicht te houden op de uitvoering van de structurele hervormingen en consequenties te verbinden aan het onvoldoende meewerken hieraan.

‘Traject nog niet afgerond’
Volgens staatssecretaris Raymond Knops is “het komen tot deze politieke overeenstemming een belangrijke stap.” Maar met deze overeenstemming is het traject niet afgerond. Knops: “de in het landspakket opgenomen hervormingen moeten ook echt uitgevoerd worden. Alleen dán ligt voorspoed voor de burgers op Sint Maarten in het verschiet. Dit zal evenwel van iedereen die verantwoordelijkheid draagt op Sint-Maarten continue inspanning vergen.”