Foto: Nathaniel Arrindel moet noodgedwongen uitwijken naar de Franse kant van Sint-Maarten

PHILIPSBURG – Op Aruba, Curaçao en in Nederland kunnen werklozen en ondernemers op financiële steun rekenen van de overheid. Maar onder Sint-Maartenaren heerst op straat het gevoel dat de overheid ze in de steek laat. En wat als de staatskas straks leeg is?

John Cifuentes is eigenaar van een kleine onderneming en is bezorgd. Hij deed een beroep op overheidssteun maar werd afgewezen. Cifuentes voldeed niet aan de voorwaarden, maar waarom dat stond niet in de brief. “We betalen belasting, staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en betalen daar jaarlijks voor. Tijdens zo’n crisis moeten ondernemers een beroep kunnen doen op de overheid.”

Staatskas bijna leeg
In tegenstelling tot Aruba en Curaçao, voldoet Sint-Maarten bij lange na niet aan de voorwaarden die Nederland heeft gesteld voor de tweede en derde ronde aan noodleningen. In augustus gaf minister van Financiën Ardwell Irion aan dat de staatskas leeg zou zijn aan het einde van oktober.

Zonder werk op Sint-Maarten, ben je aangewezen op een uitkering van ongeveer 550 gulden. Dat is een derde van het minimumloon. Nathaniel Arrindel, geboren en getogen Sint-Maartenaar, heeft besloten om naar de Franse kant van het eiland te verhuizen.

Nathaniel Arrindel: het is erg moeilijk voor jongeren op Sint-Maarten’ (Engels)

Download de audio hier
.
Hij voelt zich ‘droevig’ dat hij noodgedwongen naar Franse kant van het eiland moet uitwijken. “Hier aan de Nederlandse kant zie ik mensen met kinderen die hulpeloos worden gelaten. Maar aan de Franse kant worden ze allemaal wel geholpen. Fantastisch!”

“Voor jongeren is het op dit moment erg moeilijk”, zegt Arrindel. “Ik raakte ook werkloos door de coronacrisis en ik had ook geen recht op financiële steun vanuit de overheid.”

Hij studeerde in Nederland, maar zijn toekomst zag hij op zijn geboorte-eiland. “Toen ik nog jong was, kreeg ik studiefinanciering en dat was geweldig. Het stelde mij in staat om een diploma te behalen in hotelmanagement. Toen ik terugkwam, kon ik geen gepast werk vinden. De druk om mijn studiefinanciering terug te betalen, is bijzonder hoog.”

‘Bedrijven sluiten hun deuren, roofovervallen nemen toe’
Oud-parlementslid Claude Peterson (St. Maarten Christian Party) is ervan overtuigd dat het eiland niet zou kunnen overleven zonder Nederlandse financiering. “Veel bedrijven zijn nu hun deuren aan het sluiten. Vraag jezelf maar eens af hoe mensen dan moeten overleven op het eiland. De roofovervallen zijn al aan het toenemen.”

Claude Peterson: ‘Sint-Maarten kan niet overleven zonder geld van Nederland’ (Engels)

Download de audio hier
.

Waarom inwoners op Sint-Maarten worden afgewezen als ze om financiële hulp vragen, blijft onduidelijk. Het ministerie van Financiën op Sint-Maarten wilde niet ingaan op een verzoek om reactie.

Minister-president Silveria Jacobs heeft in een reactie op een brief van de oppositiepartij The Party For Progress (PFP) begin september geantwoord dat de overheid de mogelijkheid bekijkt voor een lening bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten. Dit duurt ongeveer vier tot zes weken voordat daar duidelijkheid over is.