Foto: Tim van Dijk

PHILIPSBURG – “Er wordt opzichtig weggekeken”, zegt advocaat Geert Hatzmann teleurgesteld nadat de rechter de zaak van 37 gedetineerden van Pointe Blanche vanwege onmenselijke leefomstandigheden in die gevangenis, niet-ontvankelijk heeft verklaard. “We gaan opnieuw een kortgeding starten.”

door Tim van Dijk

De rechter wees de zaak af omdat in de civiele zaak de minister van justitie niet kan worden gedagvaard. Ook kan Sint-Maarten niet zonder medewerking van Nederland zorgen voor overplaatsing naar Nederlandse gevangenissen, wat de gedetineerden hadden geëist.

Omdat in de zaak niet is bewezen dat Nederland aan de overplaatsing zal meewerken noch dat Sint-Maarten dit aan Nederland kan opleggen, vindt de rechter, dat ‘toekenning van de vorderingen van de gedetineerden zinloos zou zijn’.