DEN HAAG – De zes eilanden werken inmiddels nauw samen om de acute zorg van alle Caribische inwoners te kunnen garanderen. Dat schrijft minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. 

Op Bonaire staat een tweede air ambulance klaar om patiënten tussen de eilanden te kunnen vervoeren. “Verder wordt op diplomatiek niveau getracht om de zeer specialistische acute zorg in Colombia mogelijk te maken”, aldus Knops.  

Ook hulp vanuit Aruba, Curaçao en Sint-Maarten
Het testen op coronavirus voor de Caribische gemeenten gebeurt in samenwerking met de laboratoria op Aruba, Curaçao en inmiddels ook Sint-Maarten. Die zijn deskundig genoeg om de testen uit te voeren, blijkt uit de brief van Knops.

Om het groeiend aantal testen te kunnen uitvoeren, zijn ook drie medische militairen ingezet op Curaçao. Alledrie zijn recent speciaal hiervoor opgeleid. Één van hen spreekt ook Papiaments.

Twee officiële corona-gevallen in de Caribische gemeenten
  • Op Sint-Eustatius zijn er tot nu toe twee mensen positief getest op het coronavirus (sinds 31 maart). Beide personen kwamen samen op reis naar het eiland. 
  • Tot nu zijn er op Saba en Bonaire nog geen besmettingen geregistreerd.
  • Op Bonaire zijn er 26 personen getest, 14 op Sint-Eustatius en 18 op Saba.
  • Op alle drie eilanden zitten mensen voor de zekerheid thuis in zelfquarantaine: 68 op Bonaire, zeven op Sint-Eustatius, drie op Saba.

In Nederland worden momenteel – vanwege het inmiddels grote aantal besmettingen en de schaarse capaciteit – alleen kwetsbare mensen, ziekenhuispatiënten en zorgpersoneel getest.

Op de eilanden worden er sneller testen uitgevoerd, op advies van het RIVM. Dat gebeurt sinds vorige week al op Bonaire, zegt gezaghebber Edison Rijna.

‘Onvermijdelijk’ dat coronavirus op Bonaire komt
Volgens de gezaghebber ‘zal er een dag komen dat het coronavirus op het eiland komt, het is onvermijdelijk’. Dinsdag in een persconferentie vertelde gezaghebber Rijna dat Bonaire medisch gezien goed is voorbereid. “Inwoners moeten de maatregelen nu ‘als een soort oefening beschouwen.”

Op Sint-Maarten zijn het er inmiddels 40 gevallen, waaronder twee mensen die op de intensive care liggen. Sint-Maarten krijgt vanuit Nederland een epidemioloog die nauw gaat samenwerking met die op Saba.

Zieke patiënt overgevlogen naar Bonaire
De eilanden en Nederland helpen elkaar ook op andere manieren. Zo heeft het ziekenhuis Mariadal op Bonaire woensdag een ernstig zieke patiënt van Saba overgenomen, omdat het ziekenhuis op Sint-Maarten overbelast is. Het gaat niet om een coronageval.

Vanuit de bijzondere gemeente Saba zijn er onder andere mondkapjes en handschoenen overgevlogen naar Sint-Maarten.

Ouderen, kinderen en chronisch zieken 
Ook in de Caribische gemeenten dreigen er door de strenge maatregelen een ‘nijpende’ situatie te ontstaan voor ouderen, kinderen en mensen die een chronische ziekte hebben. Minister Knops verzekert dat er in Den Haag en op de eilanden zelf, volop aandacht voor is voor deze mensen. 

“Er wordt van geval tot geval bekeken wat er mogelijk is. Zo worden de maaltijden voor een deel van de groep ouderen thuisbezorgd.”

Bedrijven hard geraakt
De impact van de economische gevolgen op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn volgens Knops ‘ingrijpend’. Het kabinet heeft zo’n drie weken geleden een steunpakket gepresenteerd om bedrijven overeind te houden en de lonen te laten uitbetalen. De maatregelen voor ondernemers worden op dit moment verder uitgewerkt. Er komt ‘zo spoedig mogelijk’ meer duidelijkheid.

Crisismanagers en militaire bijstand gevraagd
De bijzondere gemeenten Saba en Sint-Eustatius hebben het Nederlandse kabinet om hulp gevraagd om de crisis op het eiland te coördineren. Voor Sint-Eustatius begint ‘op korte termijn’ een crisismanager. “De crisismanager voor Saba blijkt op korte termijn niet nodig”, aldus Knops. 

Er blijkt ook een verzoek om militaire bijstand vanuit de Caribische gemeenten te zijn gestuurd, maar daarover is nog geen beslissing gevallen. Er wordt nu ‘zorgvuldig’ gekeken of de situatie op de eilanden urgent genoeg is, maar ook of er genoeg personeel en materiaal beschikbaar is.