DEN HAAG – Ook de Caribische eilanden kunnen rekenen op economische steun van het Nederlandse kabinet. Mensen en bedrijven die inkomsten mislopen door de coronacrisis krijgen een tegemoetkoming.

“We voelen ons als kabinet zeer nauw betrokken bij de situatie op de eilanden”, aldus minister Raymond Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties na afloop van de ministerraad in Den Haag.

Het steunpakket voor bedrijven en werknemers werd voor Europees Nederland dinsdag al bekendgemaakt.

Werknemers kunnen doorbetaald blijven
De maatregelen zijn vergelijkbaar met die in Europees Nederland. Bedrijven die door de coronacrisis 20 procent of meer aan omzet verliezen, kunnen drie maanden lang financiële steun krijgen om de volledige lonen te kunnen doorbetalen.

Werknemers die gebruikmaken van deze noodregeling zijn verplicht hun personeel in dienst te houden. Ook moeten de bedrijven mensen voor honderd procent door blijven betalen. Het Rijk betaalt zelf voor 80 procent mee aan de dagloon.

De noodregeling geldt óók voor werknemers met een nulurencontract en mensen die een tijdelijk contract hebben.

Extra steun voor zelfstandigen
Ook zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, kunnen op steun rekenen. Zij kunnen via een loket in de Caribische gemeente 80 procent van het minimumloon krijgen, zonder dat terug te hoeven betalen. Dit geldt ook voor mensen die als gevolg van de coronacrisis hun baan zijn kwijtgeraakt.

‘Grote economische gevolgen’
De economische gevolgen van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba is volgens de Nederlandse regering ‘groot’.

“Door de opgelegde beperkingen voor het reisverkeer wordt de toeristische sector, waar de eilanden in hoge mate van afhankelijk zijn, zo goed als lamgelegd.” Veel bedrijven op eilanden lopen daarom de komende tijd inkomsten mis.

Noodmaatregel voor komende drie maanden
“Met dit nieuwe pakket krijgen ook de werknemers en bedrijven in Caribisch Nederland de noodzakelijke extra ondersteuning”, zegt Knops.

De maatregelen gelden in ieder geval voor de komende drie maanden. Het kabinet werkt samen met de Caribische gemeenten verder aan de uitvoering en details. Die worden volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dan ook gepubliceerd op: https://www.rijksdienstcn.com/covid-19

Belastingen even stopzetten?
Verschillende gemeenten in Europees Nederland hebben het innen van belastingen bij ondernemers per direct opgeschort, om te voorkomen dat ze verder in financiële problemen komen. Het kabinet wil dat ook voor de Caribische gemeenten.

Maatregelen voor Caribisch Nederland

Bekijk alle maatregelen op een rij (pdf) die het kabinet vrijdag bekendmaakte voor ondernemers, werknemers en zelfstandigen op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius.