Foto: Pixabay

WILLEMSTAD – Nu er gedwongen ontslagen vallen, de economie verslechtert en er voorlopig geen zicht is op het einde van de crisis, is het heel belangrijk om de mentale gezondheid te blijven bewaken. “Als mensen stressen en vinden dat het ze naar de keel vliegt, moeten ze hulp zoeken”,  zegt psycholoog- relatietherapeute, Irodice Cijntje-Copra.

Er is op Curaçao een zelfmoordpoging geregistreerd van iemand die deze dagen zijn werk had verloren. Hoewel het moeilijk te bewijzen valt dat dit direct corona gerelateerd zou zijn, is een emotiegolf vanwege de coronacrisis wel te verwachten.

“Het zal misschien nog even op zich laten wachten, maar ik vrees een toename van gevallen van geestelijke problemen als gevolg van de heersende beperkende maatregelen en de economische terugslag”, zegt psycholoog Cijntje. In haar omgeving en via de “social media” hoort de psycholoog de verhalen en concludeert dat er nu al veel stress heerst.

Dulce Koopman in gesprek met psycholoog Irodice Cijntje over stress door corona

Download audio

We zijn nu twee weken verder met het nemen van maatregelen tegen het corona virus: “De mensen zijn nu nog in een soort vakantie stemming, dat heet de ‘honeymoon fase’: je hebt alle tijd en je kan je nog richten op bijvoorbeeld klussen die je al een tijd had willen uitvoeren.”

“Maar langzamerhand gaat dat anders worden. Geleidelijk ga je beseffen dat er aandacht besteed moet worden aan o.a. een dagplanning om het nutteloos-gevoel te vermijden, maar ook dat je moet plannen hoe de situatie op persoonlijk niveau aangepakt dient te worden. Langzamerhand gaan mensen zich meer zorgen maken over de toestand o.a. omdat deze hen veel heeft ontnomen en er geen duidelijke einddatum aan zit.”

Dulce Koopman in gesprek met psycholoog Irodice Cijntje over tips om met corona-stress om te gaan

Download audio

Impact op de geestelijke gezondheid
De impact van de coronacrisis op de geestelijke gezondheid valt niet te onderschatten. “We hebben het vaak over de financiële en maatschappelijke gevolgen. Maar mensen die dat moeten opvangen moeten wel mentaal en fysiek gezond zijn.

“De onzekerheid kan zorgen voor een constante druk op de gedachten en gevoelens van mensen. Dit kan leiden tot stress en kan sombere gedachten of paniekaanvallen veroorzaken.”

“In dit kader wordt het met name aangeraden om eenzaamheid te voorkomen, enkel betrouwbare en gedoseerde informatie omtrent de situatie tot je te nemen en stressverlagende activiteiten uit te voeren.”

Psychische zorg
“Je hebt te maken met een zorgsysteem dat niet 100 procent optimaal is, maar ik weet bijvoorbeeld dat overheidsorganisaties mensen telefonisch te woord staan over COVID-19 en andere onderwerpen. Dat vind ik erg goed”.

Cijntje heeft het ook over de invloed van de Caribische cultuur: “Wij zijn mensen die erg trots zijn en niet snel aan de bel trekken of aangeven dat wij hulp nodig hebben. Wij willen het liefst alles zelf oplossen.”

“Dus professionals op het eiland moeten zich afvragen waar ze kunnen helpen en die hulp ook actief aanbieden. Aan de andere kant moet de bevolking ook leren aangeven wat zij nodig heeft. Dit laatste kan wellicht bevorderd worden door meer informatie omtrent dit onderwerp te verstrekken.”

Hulpstichting Skuchami

Stichting P.S.I. – Skuchami is een ambulante geestelijke gezondheidszorginstelling. Via dit kanaal verleent de overheid geestelijke zorg in verband met de coronacrisis.  Skuchami zit namens de overheid, in het crisisteam coronavirus.

Skuchami wordt als eerste opgeroepen om psychische hulp te bieden.

Is Skuchami voorbereid om deze crisisperiode te overbruggen? Angelique La Cruz, sociaal werkster en divisie manager van Skuchami: “Het is iets nieuws, niemand heeft zich er op kunnen voorbereiden. Wij zijn al begonnen met hulpverlening. Gaandeweg , mocht er meer zorg nodig zijn, personeel ect., kunnen wij een beroep doen op andere instellingen”.

Dulce Koopman in gesprek met Angelique la Cruz van Skuchami over hulp tijdens corona crisis

Download audio

Skuchami luistert eerst naar degene die hulp vraagt om vast te stellen wat het probleem is. Als er acute oplossingen nodig zijn, bijvoorbeeld medicatie uitschrijven of opname, wordt dit ook in werking gezet.

Heb jij hulp nodig?

Stichting Skuchami op Curaçao is bereikbaar via  +5999 6900593 (Banda Ariba) +5999 6903306 (MeiMei) en +5999 6900595 (Banda Abou)

Mental Health Foundation op Sint-Maarten is bereikbaar via +1721 5421677

Mental Health Caribbean is bereikbaar op Bonaire via +599 7170125 op Sint-Eustiatius via +599 3180099 en op Saba via +599 4160196

De sociaal psychiatrische dienst van de Directie Volksgezondheid is op Aruba 24-uur per dag bereikbaar via +297 5224343

In Nederland kun je voor hulp bellen met 0900-0113