Foto: Pixabay

WILLEMSTAD – In de Curaçaose hotelsector worden medewerkers verzocht overeenkomsten te ondertekenen waarin ze verklaren vrijwillig afstand te doen van hun salaris of waarin ze akkoord moeten gaan met het verplicht opnemen van vakantie, soms zelfs zonder compensatie.

Volgens de lokale arbeidswetgeving bestaat deze oplossing niet: het dienstverband moet worden gehandhaafd of er moet ontslag aangevraagd worden. Er kan ook in overleg tussen werkgever en werknemer gezocht worden naar een redelijk gezamenlijk akkoord.

Dulce Koopman in gesprek met arbodeskundige Arthur Nivillac

Download audio

Horeca
Het Avila Beach Hotel schreef deze week aan de werknemers: “De lockdown zorgt ervoor dat een groot deel van het personeel niet naar werk mag of kan komen. Om deze reden zal iedereen die niet naar werk kan komen, verplicht vakantie moeten opnemen voor zolang deze lockdown duurt (vanaf 1 april).”

Vakantiegeld zal niet uitbetaald worden in plaats daarvan krijgt het personeel 5 extra vakantiedagen. Ook zegt het hotel genoodzaakt te zijn om 30 procent op de uren van het personeel te korten waardoor werknemers ook 30 procent minder verdienen.

Dagelijks klachten
Op het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) zeggen ze dat er dagelijks klachten binnenstromen over dubieuze noodmaatregelen die werkgevers nemen, als gevolg van de coronacrisis. Randolph Gijsbertha, sectordirecteur bij SOAW bevestigt die stroom van telefoontjes. Hij legt uit dat de werkgever in overleg met de werknemer tot een afspraak moet komen. “Het mag beslist geen eenzijdige beslissing zijn.”

Een werknemer* van Dreams Curaçao Resort, vroeger Hilton, zegt dat ze in de tweede week van maart samen met de mensen van haar afdeling op kantoor werd geroepen. Er werd ze verteld dat het hotel geen fondsen meer had om de salarissen uit te betalen als gevolg van de overheidsmaatregelen tegen corona.

De werknemers werden verzocht hun vakantiedagen op te nemen. Het vakantiegeld zou worden gebruikt om de salarissen te betalen. De werknemers is beloofd dat ze hun baan zouden behouden.

Ze hebben getekend om definitieve sluiting van het hotel te voorkomen. Alles is heel snel gegaan. Op 21 april moet ze naar een vergadering om te horen wat er verder gaat gebeuren.

Arbeidsrechtdeskundige Sheldrey Osepa: “De werkgever en de werknemer moeten in goed overleg tot wijziging van de arbeidsovereenkomst proberen te komen. Als dat niet lukt moet de werkgever met een voorstel komen en dat met cijfers onderbouwen. Dat voorstel moet voldoen aan de eis van redelijkheid en uiteindelijk kan dat getoetst worden door de rechter.”

Distributie
Een werknemer* in de distributie, die uit angst voor ontslag anoniem wenst te blijven, vertelt: “Ik werk voor een bedrijf dat levert aan supermarkten en dispensatie heeft gekregen om te blijven leveren.”

“Maar nu wordt het personeel toch ingedeeld in een aangepast werkschema met minder werkdagen en de ‘lege’ dagen in het schema worden verrekend met onze vakantiedagen. Dat vind ik oneerlijk”, meent hij.

Malafide werkgevers
“Dat is verboden”, zegt SOAW sectordirecteur Gijsbertha. Ook BONECO, de vakbond van commercieel medewerkers, signaleert dit probleem. “Het zijn acties van malafide werkgevers’, oordeelt vakbondsvoorzitter Erwin Koenze.

De vakbond heeft al tegen een paar werkgevers een klacht ingediend, maar Koenze zegt dat er veel meer werknemers tijdens deze crisis benadeeld worden dan waar hij zicht op heeft. “In het algemeen zijn de mensen bang om zich in een vakbond te organiseren en ook bang om een klacht in te dienen.”

Dulce Koopman in gesprek met BONECO vakbondvoorzitter Erwin Koenze

Download audio

Meer dan 90 bedrijven hebben op Curaçao hun deuren moeten sluiten vanwege de coronacrisis. Deze ingreep heeft al geleid tot grote werkloosheid, maar omdat de meeste mensen niet bij een bond zijn aangesloten, kan Koenze ook geen goed beeld vormen van het precieze aantal ontslagen.

Een brief die een werknemer van Acoya Curacao Resort onlangs ontving van de directie

Een brief die een werknemer van het Dreams Curaçao Resort onlangs ontving van de directie

Een brief die werknemers van het Avila Beach Hotel onlangs ontvingen van de directie

(*) De namen van deze personen zijn bekend op de redactie