Foto: Pixabay

KRALENDIJK – Bonaire is nog coronavrij. Met verschillende preventieve maatregelen probeert de bijzondere gemeente dat ook zo te houden. Maar vrijwillige quarantaine blijft volgens Rijksdienst Caribisch Nederland vooral een verantwoordelijkheid van mensen zelf.

Tot 30 maart mochten ingezetenen van Bonaire vanaf de naburige eilanden naar huis vliegen. Bij aankomst werden ze dan gescreend – een vragenlijst werd doorgenomen – en er werd ze gevraagd in vrijwillige 14 dagen thuis in quarantaine te gaan. Op dit moment zijn er 161 mensen thuis in quarantaine op Bonaire.

Procedure
Als iemand ziek is of bepaalde symptomen vertoont, gaat hij of zij in isolatie. Het adres en telefoonnummer van de aankomende passagier wordt genoteerd om de zelfquarantaine te kunnen controleren. Dat schrijft het protocol voor dat is bekendgemaakt door het Eilandelijk Beleidsteam.

Of de mensen binnen blijven en zich aan de regels houden moet worden gecontroleerd door medewerkers van de Publieke Gezondheidszorg. Maar uit de praktijk blijkt dat dit niet altijd gebeurt.

Geen screening en controle
Marilyn Frans verbleef enkele dagen op Aruba. Op 17 maart 2020 kwam ze op Bonaire aan. Volgens haar was er geen sprake van een screening en haar contactgegevens werden ook niet opschreven.

Omdat ze wist dat Aruba een risicogebied is, besloot ze zelf om 14 dagen thuis te blijven. “Eenmaal thuis heb ik het ‘call centrum’ gebeld. Zij hebben toen gezegd dat ik inderdaad 14 dagen in quarantaine moest blijven. Verder is er geen contact meer met me gezocht.” Inmiddels is haar quarantaine periode afgelopen.

Wel gescreend en gecontroleerd
Mevrouw S.I, die liever anoniem wil blijven*, heeft een andere ervaring. Ze reisde van Curaçao naar Bonaire op 21 maart 2020. Eenmaal aangekomen op Flamingo Airport werd ze grondig gescreend en werd haar gevraagd een vragenlijst in te vullen. Ook werd geïnformeerd of ze zich gezond voelde. Haar telefoonnummer en adres werden wel opgeschreven.

Een medewerker van Publieke Gezondheidszorg heeft dagelijks contact met haar.  “Ik zit op dit moment midden in de quarantaineperiode. Ik word elke dag gebeld tussen 10:30 en 11:00. De medewerker vraagt hoe ik me voel en of ik hulp nodig heb. Ik vind het heel fijn hoe ze hiermee omgaan.” Ook haar quarantaine periode is inmiddels afgelopen.

Gewoon aan het werk na aankomst
Sherwin C.* kwam ook op 21 maart aan op het vliegveld van Bonaire. Hij vertelt dat hij een vragenformulier moest invullen en meer niet. Er is geen sprake geweest van monitoring. “Ik was op Curaçao en gelukkig zijn daar maar weinig corona gevallen. Er is niks aan de hand. Daarom ben ik gewoon gaan werken”, zegt Sherwin.

Volgens de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) werden passagiers die vóór 21 maart vanuit Aruba en Curaçao kwamen niet gescreend of geregistreerd.

‘Vrijwillige quarantaine nooit 100 procent waterdicht’
“Voor het overgrote deel lukt het om de mensen dagelijks te bellen, maar niet bij iedereen”, vertelt een woordvoerder van Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). “Soms blijkt een telefoonnummer niet correct genoteerd. In de overdracht van de ene naar de andere medewerker is hier en daar een gat gevallen. Waar mogelijk wordt dat alsnog gerepareerd.”

“Vrijwillige quarantaine is nooit voor 100 procent waterdicht te krijgen. Het is geen verplichting. Er wordt daarbij ook een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid”, zegt een woordvoerder van RCN.

(*) De volledige namen van deze personen zijn bekend op de redactie.