Foto: Ingang van de jeugdgevangenis op Curaçao

WILLEMSTAD – De zeventienjarige Rafaely Molina, een minderjarige Venezolaanse asielzoeker, ontsnapt begin oktober uit de Justitiële Jeugdinrichting van Curaçao. In afwachting van haar asielprocedure werd Molina daar in isolatie opgesloten, nadat de rechter oordeelde dat zij niet langer in de SDKK-gevangenis opgesloten mocht worden.

Volgens advocaat Maya Elzinga-Soumah heeft Curaçao een onveilige situatie gecreëerd voor minderjarige ongedocumenteerden. De asielprocedure voor zowel minderjarigen als meerderjarigen wordt niet duidelijk gecommuniceerd, zegt ook de ombudsman van Curaçao Keursley Concincion. Betrokken organisaties weten hierdoor niet welke procedures ze moeten volgen.

Maya Elzinga-Soumah en Keursley Concincion in gesprek met Kim Hendriksen

Molina komt op 11 april j.l. Curaçao op onrechtmatige wijzen binnen. In een bootje, samen met 32 andere Venezolaanse ongedocumenteerden. Aan boord zijn nog twee andere minderjarigen. Hoeveel minderjarige ongedocumenteerden er op dit moment op het eiland zijn is niet bekend volgens advocaat Elzinga-Soumah, onderdeel van het advocatencollectief dat zich inzet voor deze doelgroep.

‘Nogal summier’
Concincion zegt dat hij sinds kort de asielprocedure voor minderjarigen toegestuurd heeft gekregen van de minister van Justitie, Quincy Girigorie. De procedure is, ‘nogal summier’, aldus Concincion en verwijst voornamelijk naar het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK). “Ik vind dit een positieve ontwikkeling, maar er is ruimte voor verbetering, zeker in het geval van minderjarigen. Zij behoeven extra bescherming vergeleken met meerderjarigen.”

Procedure in strijd met Kinderrechtenverdrag
De Human Rights Foundation Caribbean (HRFC) komt deze problematiek ook tegen op het eiland: “Wij hebben een paar kinderen gesproken die helaas niet de medische zorg krijgen die zij nodig zouden hebben, vermoedelijk zijn er veel meer kinderen op het eiland met deze problemen. De ouders hebben echter vaak angst om met de kinderen naar officiële instanties te gaan omdat zij vrezen voor uitzetting”, aldus Janice Tjon Sien Kie, woordvoerder van HRFC.

Om deze doelgroep goed te beschermen is het belangrijk dat zij dezelfde rechten hebben als ieder kind op grond van het Kinderrechtenverdrag van UN en dat met name de Curaçaose overheid zich hiervoor actief inspant. In dat verband is artikel 22 van dit Verdrag ook voor Curaçao belangrijk (zie kader).

In strijd met Kinderrechtenverdrag
Er zijn bij de overheid van Curaçao een beperkt aantal asielverzoeken in behandeling, maar verdere cijfers over het aantal kinderen daarvan zijn bij HRCF niet bekend. Evenmin is HRCF op de hoogte van door de Curaçaose overheid specifiek beleid ontwikkeld ten aanzien van (alleenstaande) minderjarige asielzoekers. Opsluiting van minderjarigen op grond van het niet beschikken over een geldige verblijfstitel is wat HRCF betreft “in flagrante strijd met het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties”, aldus Tjon Sien Kie.

Rafaely Molina is ondertussen weer opgepakt en vastgezet in de jeugdgevangenis. Minister van Justitie Quincy Girgorie heeft niet gereageerd op vragen over de asielprocedure voor minderjarigen.

Artikel 22 Kinderrechtenverdrag | Minderjarige vluchtelingen

Ieder kind dat asiel zoekt of erkend is als vluchteling, heeft recht op bijzondere bescherming en bijstand, ongeacht of hij of zij alleenstaand of bij zijn ouders is. De overheid spant zich in de ouders of andere familieleden van alleenstaande gevluchte kinderen op te sporen. Als dat niet lukt, heeft het kind recht op dezelfde bescherming als elk ander kind zonder ouderlijke zorg.