Foto: Elisa Koek

WILLEMSTAD – De Nederlandse regeringspartij VVD blijft erbij dat Curaçao als autonoom land verantwoordelijk is voor de toelating en uitzetting van vreemdelingen en ook zelf verantwoordelijk is voor de behandeling van de vluchtelingen.

De Tweede Kamer debatteerde vandaag en gisteren over de begroting Koninkrijksrelaties. Ook de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek stond op de agenda.

‘Niemand aannemen’
Machiel de Graaf (PVV) nam daar nog geen genoegen mee en vroeg van de VVD’er André Bosman een harde toezegging “dat we gewoon geen mensen gaan opnemen, dat er ook geen euro heen gaat en dat de bijstand die we eventueel verlenen, alleen op overlegniveau is. Niets aanbesteden en niemand opnemen.”

Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) noemt de situatie in Venezuela ‘dramatisch’ en de humanitaire toestand ‘vreselijk’. Maar geeft ook aan dat het beleid van de eilanden rondom immigratie en vluchtelingen een landsaangelegenheid is.

‘Curaçao wordt dagelijks geconfronteerd met de regionale instabiliteit’

Özütok (Groenlinks) heeft zorgen over de Venezolaanse vluchtelingenstroom. “Het land Curaçao wordt dagelijks geconfronteerd met de regionale instabiliteit. Venezolaanse vluchtelingen vinden op Curaçao geen veilig heenkomen, maar worden gevangen gezet en teruggestuurd.”

Ook Van Raak (SP) maakte zich daar grote zorgen over “Er worden nu mensen linea recta teruggestuurd. Allemaal. Wat gebeurt er in Venezuela met die mensen? Er zijn journalisten die melden dat het daar niet goed mee afloopt.”

De staatssecretaris geeft op aandringen van Özütok en Van Raak aan dat de inhoud van de berichtgeving niet bekend is. Vanuit Nederland is financiële steun toegezegd voor het opwaarderen van de detentie faciliteiten en kan er gebruik worden gemaakt van de Nederlandse kennis en expertise.

De fruitbarkjes in Willemstad verdwenen door de grensblokkade. Foto: Michel Spekkers

Deal grensblokkade
Ook uitte van Raak zorgen over de gemaakte deal welke leidde tot het opheffen van de grensblokkade van minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) eerder dit jaar. “Wat heeft minister Blok namens het Koninkrijk precies afgesproken toen de blokkade werd opgeheven? Ik wil dat de staatssecretaris hier morgen kan uitsluiten dat het terugnemen van die vluchtelingen onderdeel is geweest van de deal om de grens weer te openen.”

Desgevraagd antwoordt de staatssecretaris dat dit geen onderdeel was van hetgeen besproken is, hij vertrouwt hierbij op de informatie die hij van zijn collega van Buitenlandse Zaken krijgt.

Knops geeft in de schriftelijke antwoorden het volgende aan: “het terugsturen van mensen was geen onderdeel van de tekst van het akkoord dat op 7 april 2018 (red: tussen minister Blok en Venezuela) is gesloten”. Geen verdere moties zijn ingediend vanuit de Tweede kamer.