DEN HAAG – De ‘ongewenste migratie’ vanuit Venezuela is deze week onderwerp geweest van felle discussie tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO). De bijeenkomst in Den Haag is afgesloten met een afsprakenlijst. De parlementen van alle landen in het Koninkrijk spreken hun zorg uit over de penibele situatie in Venezuela.

Ondanks het debat blijft een krachtig signaal over de situatie in Venezuela vooralsnog uit. Volgens René Herdé (Aruba) was de discussie vooral bedoeld voor de eigen bevolking. “Geef hun duidelijkheid en zekerheid, geef de informatie die we hebben. Dat is binnen de commissie gebeurd. We zijn op goed op de hoogte van de situatie in Venezuela. Op dit moment is er geen reden tot grote zorg, maar we zijn alert, omdat het ieder moment om kan slaan.”

Zogeheten ‘grote migratiestromen’ bleven tot nu toe uit, zoals ook minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) meermaals heeft beweerd in de Tweede Kamer. Dat wil niet zeggen dat de Benedenwindse eilanden geen hinder ondervinden van Venezolaanse vluchtelingen.

William Millerson ondertekent de afsprakenlijst van het IPKO. Foto: Pieter Hofmann

William Millerson (Curaçao): “Wij ervaren dat van de binnenkomende illegalen op de bootjes tenminste 25 procent zware criminelen zijn.”
Zowel de Curaçaose als de Arubaanse delegatie zegt dit te zullen tegengaan. Millerson: “Onze minister van Justitie heeft actie ondernomen om de kustlijn helemaal af te sluiten. Ook gelden er striktere immigratieregels. Om de week worden er invallen gedaan en tien tot dertig Venezolanen uitgezet.”

Geschillenregeling
De landen hebben verder herhaald dat het huidige voorstel van de geschillenregeling, afkomstig van minister Ronald Plasterk (Koninkrijksrelaties) niet voldoet aan de criteria die de Caribische landen gesteld hebben. Eerder kwamen de parlementen van het Koninkrijk tot een gezamenlijk voorstel. Bij conflicten tussen landen in het Koninkrijk doet een onafhankelijke instantie bindende uitspraken over strikt juridische geschillen over de interpretatie van het Statuut.

Prompt diende Plasterk een eigen voorstel in dat behandeld gaat worden in de Tweede Kamer. Plasterks voorstel behandelt een breder scala aan conflicten mee tussen landen in het Koninkrijk, maar voorziet niet in bindende uitspraken.