Afsluitende persconferentie IPKO - foto: Jamila Baaziz

Afsluitende persconferentie IPKO – foto: Jamila Baaziz

DEN HAAG – “We hebben meer stappen gemaakt dan ooit”, constateren eigenlijk alle delegaties aan het eind van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) in Den Haag, dat vandaag in positieve sfeer is afgesloten.

Belangrijke vooruitgang is geboekt in de aanpak van de studieschuldenproblematiek voor Caribische studenten. Een hele opluchting voor onder meer Zita Jesus-Leito (Curaçao), Desirée De Sousa-Croes (Aruba) en Roy Marlin (Sint Maarten).

Verder is onder meer gesproken over het lastige onderwerp integriteit, over de ontwikkeling van jongeren in de landen, economische kansen en gezamenlijk onderzoek naar geothermische energie op de Bovenwinden.

Desirée De Sousa-Croes over de doorbraak wat betreft studieschulden (bijdrage: Jamila Baaziz)

Roy Marlin over energie, studieschulden en integriteitsdiscussie (bijdrage: Jamila Baaziz)

Voor Caribische studenten zijn mogelijk al redelijk snel directe resultaten van dit IPKO te merken. Studieschulden in euro’s worden straks mogelijk omgezet in dollars als studenten na hun afstuderen terugkeren naar de Cariben. De Sousa-Croes: “Dit maakt het terugbetalen van een schuld een stuk betaalbaarder. Ook is het fijn dat er een lokale helpdesk van DUO op de eilanden komt.”

Statenlid Roy Marlin van Sint Maarten is blij dat gekeken gaat worden of het aanbieden van studiefinanciering voor studeren in de regio verruimd kan worden: “Daardoor kunnen studenten in de regio blijven en is terugkeer na hun studie makkelijker. Bovendien lopen ze dan hopelijk tegen minder problemen aan. Dit lost het probleem van de braindrain misschien op.”

Nieuw leenstelsel
En er is meer goed nieuws voor studenten, vinden de politici: bij het maken van de nieuwe wetgeving voor het Nederlandse leenstelsel voor studenten waarover vorige week een akkoord is bereikt in de Tweede Kamer, zal steeds bekeken worden wat dit voor gevolgen heeft voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Eerste Kamerlid Marijke Linthorst: “Dat is uniek.”

De Sousa-Croes en Marlin zijn niet bang dat Caribische studenten straks niet meer durven te gaan studeren in Nederland, omdat ze met het leenstelsel waarschijnlijk een grotere studieschuld zullen opbouwen dan nu. In Nederland vervalt in 2015 namelijk de prestatiebeurs in ruil voor een leningensysteem. Studenten moeten dan al het geld voor hun studie terugbetalen. “Studeren kost nou eenmaal geld”‘ zegt Marlin. “Studenten gaan waarschijnlijk beter nadenken over wat ze willen”, aldus De Sousa.

Energie
Natuurlijk ging het IPKO over meer dan studiefinanciering. Voor Sint Maarten is de toezegging om meer onderzoek te doen naar geothermische energie (energie die gebruik maakt van aardwarmte, warmte diep in de aarde, red.) een belangrijk resultaat voor de langere termijn. TNO-onderzoek moet in de toekomst leiden tot lagere energieprijzen op zowel Sint Maarten, Saba als Sint Eustatius. “Dit zal ook positieve gevolgen hebben voor het investeringsklimaat op de Bovenwinden”, verwacht Marlin.

Integriteit
De delegaties zijn blij dat deze week voor het eerst inhoudelijk gesproken is over het gevoelige onderwerp integriteit. Afgesproken is dat de landen willen toewerken naar integriteitsnormen die door allen aanvaard worden. Het gaat dan niet alleen om regels maar ook over gedragscodes. Hiervoor is een speciale werkgroep opgericht.

De rel die het van witwassen verdachte Sint Maartense Statenlid Patrick Illidge eerder deze week veroorzaakte heeft de discussie over dit thema niet verpest. Voorzitter Jeroen Recourt: “We hebben ons hierdoor gelukkig niet laten afleiden. Het heeft onze banden eerder versterkt.

Jongeren
Ook jongeren kunnen effecten gaan merken van het IPKO, aldus het Curaçaose Statenlid Elmer Wilsoe: “We willen dat de ministeries die met jongeren te maken hebben, dus Onderwijs, Sociale Zaken, Gezondheid en Justitie, elkaar gaan ondersteunen in hun beleid. Zodat ze niet langs elkaar werken en we voorkomen dat kinderen met justitie in aanraking komen. Dat gaan wij als parlementariërs goed in de gaten houden.”

Door Jamila Baaziz