Rene Herdé (Aruba, midden) overlegt met de Sint-Maartense delegatie tijdens een schorsing van het overleg. Foto: Pieter Hofmann.

Rene Herdé (Aruba, midden) overlegt met de Sint-Maartense delegatie tijdens een schorsing van het overleg. Foto: Pieter Hofmann.

DEN HAAG – De landen op het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) lijken een compromis te bereiken voor een geschillenregeling.

Aruba heeft een voorstel gedaan om de beslechting over te laten aan de bestuursraad van de Raad van State. De uitspraken van de bestuursraad zijn bindend.

De landen hebben het voorstel van parlementariër René Herdé (Aruba) in beraad. Morgen wordt er een slottekst en een afsprakenlijst ondertekend.

Drie uitgangspunten
Met het voorstel van Herdé blijven de eerder overeengekomen drie uitgangspunten van een geschillenregeling intact: een onafhankelijke instantie doet bindende uitspraken over strikt juridische geschillen in het Koninkrijk.

De Caribische landen wilden aanvankelijk dat de Hoge Raad over geschillen zou oordelen. De Hoge Raad vindt echter dat de bestuurskamer van de Raad van State (RvS) hier beter over kan oordelen.

Beleidsmatige geschillen
Niet alle geschillen zijn strikt juridisch. Beleidsmatige kwesties kunnen voorgelegd worden aan de afdeling advisering van de RvS. Uitspraken daarover zijn niet bindend.

Bewegen
Een mogelijk compromis tussen de landen is zeer kwetsbaar. Dat komt doordat de onderhandelingen en gesprekken hierover behoorlijk stroef verliepen. Zowel de Europese als de Caribische delegaties verweten elkaar ‘niet naar elkaar toe te bewegen’.

Elmer Wilsoe (midden) spreekt op het IPKO. Andre Bosman (links, op de rug gezien) luistert. Foto: Pieter Hofmann.

Elmer Wilsoe (midden) spreekt op het IPKO. Andre Bosman (links, op de rug gezien) luistert. Foto: Pieter Hofmann.

Kritiek
Ook was er kritiek op het voorstel. Andre Bosman (Nederland) wees op de dunne scheiding tussen autonome en Koninkrijksaangelegenheden. Die is volgens hem niet altijd duidelijk. Hij verwees daarbij naar de zaak-Murray. Nederland is daarin op de vingers getikt omdat gedetineerde James Murray inhumaan behandeld werd in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Het Kamerlid vreest een scenario waarin de Caribische landen geen Haagse inmenging willen, maar waarin de Nederlandse regering eindverantwoordelijk wordt gehouden als er iets misgaat. Bosman: “Het kan niet zo zijn dat de geschillenregeling de waarborgfunctie overruled.”

Door Pieter Hofmann