Foto: OCW

DEN HAAG – Als je een studieschuld hebt bij DUO en je woont in het Caribisch gebied, dan hoef je niet te rekenen op een terugbetalingsregeling aangepast op de economie van jouw eiland. Minister Ingrid Van Engelshoven (D66) ‘acht het niet nodig om de huidige wetgeving daarop aan te passen’.

Als je in het Caribisch deel van het Nederlands koninkrijk woont heb je doorgaans een aanzienlijk lager inkomen, minder sociale voorzieningen en hele andere kosten dan in Nederland.

Oud-studenten op de eilanden willen daarom een draagkrachtmeting van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die rekening houdt met de economische omstandigheden op hun eiland. Maar dat is ‘onmogelijk’ en ‘onnodig’ zegt de Nederlandse minister van onderwijs vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Nederlandse minimumloon als norm
Minister Van Engelshoven vindt het ‘niet nodig’ om de wet en de draagkrachtmeting voor de eilanden aan te passen omdat deze gebaseerd is op het Nederlandse minimumloon. “Dat ligt over het algemeen al een stuk hoger dan in andere landen.”

Daarbij stelt de minister dat ‘bij een inkomen onder het Nederlandse minimumloon een oud-student niets terug hoeft te betalen aan DUO’. Het Nederlandse minimum maandloon is in 2019 vastgesteld op 1635,60 euro bruto.

“Uitgaande van het (hogere) Nederlandse minimumloon is dit dus in het voordeel van oud-studenten op Curaçao”, zegt Van Engelshoven.

Door DUO in financiële problemen?
Een andere klacht van ruim honderd oud-studenten op Curaçao is dat zij in de financiële problemen zijn gekomen door jarenlange moeizame communicatie met DUO. Zij krijgen daarin steun van de Curaçaose onderwijsminister Marilyn Alcalá-Wallé, die in juli een brandbrief stuurde naar Van Engelshoven.

Oud-studenten op Curaçao in financiële problemen door DUO 

Honderd oud-studenten op Curaçao hebben zich verenigd en klagen over een oneerlijke behandeling door DUO. Caribisch Netwerk sprak met ze. Lees hier meer over de problemen.

Ook Tweede Kamerleden Nevin Özütok (GroenLinks), Chris van Dam en Harry van der Molen (beiden CDA) uitten hun zorgen en stelden Kamervragen over de situatie. Van Engelshoven antwoordde vandaag dat DUO – die onder haar verantwoordelijkheid valt –  ‘het beeld niet te herkent’.

DUO heeft volgens Van Engelshoven de Curaçaose onderwijsminister wel om concrete zaken gevraagd om die ‘nauwkeurig te bestuderen’ voor verbetermogelijkheden, ‘maar nog niet ontvangen’.

Zorgen over deurwaarderbeleid van DUO
In de brandbrief aan Van Engelshoven stelde de Curaçaose minister Alcalá-Wallé in juli ook dat er sprake is van ‘een niet integere lijn’ tussen DUO en de lokale deurwaarder.

“Het wordt vanuit DUO Nederland zodanig gespeeld dat de oud-studenten gelijk bij de deurwaarder belanden. Wij kunnen niet ontkomen aan de gedachte dat er een DUO-deurwaarder-Curaçao connectie is”, zei Alcalá-Wallé vorige maand in een interview met Caribisch Netwerk.

Van Engelshoven vindt die kwalificatie ‘niet terecht’ en mist een onderbouwing daarvoor. De Nederlandse minister zegt dat ‘DUO pas een deurwaarder inzet, als alle herinneringen en aanmaningen niet tot betaling of tot contact over een mogelijke betalingsregeling hebben geleid’.

In 2014 ook al klachten 

Het is niet voor het eerst dat minister Alcalá-Wallé aan de bel trekt over het deurwaarderbeleid en DUO op de eilanden. In 2014 schreef Alcalá-Wallé, toen Statenlid, ook al een brandbrief aan Den Haag. Lees meer hier.

“DUO heeft afspraken gemaakt met deurwaarders over de manier waarop schulden en achterstallige betalingen worden geïnd. Als blijkt dat de deurwaarder zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, zal zeker worden opgetreden”, zegt minister Van Engelshoven.

Van Engelshoven zegt verder dat DUO ook hiervoor ‘in afwachting is van concrete zaken om de signalen over de incassopraktijken te onderzoeken’.

Meer overleg en onderzoek

In november komen de verschillende ministeries bij elkaar tijdens het vierlandenoverleg op Bonaire. De problemen met DUO op de eilanden staan dan ook op de agenda.

In de maanden oktober en november komen ook medewerkers van DUO zelf uit Nederland naar Curaçao om hulp te bieden aan oud-studenten die problemen hebben met het aflossen van hun studieschuld bij DUO.

In juli kondigde de Nationale ombudsman een onderzoek aan naar de manier waarop DUO te werk gaat bij het invorderen van studieschulden van oud-studenten die in het buitenland wonen en wel willen, maar niet kunnen betalen. De ombudsman verwacht de resultaten in het najaar te publiceren.