Foto: DUO

WILLEMSTAD – Honderd oud-studenten op Curaçao hebben zich verenigd omdat ze door jarenlange moeizame communicatie met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in de financiële problemen zijn gekomen. Ze worden gesteund door de Curaçaose minister van Onderwijs, Marilyn Alcalá-Wallé (PAR). 

De oud-studenten zeggen dat ze hun schuld ‘zo snel mogelijk willen aflossen’, alleen wordt het hen niet makkelijk gemaakt door DUO.

De Curaçaose Onderwijsminister spreekt zelfs over een ‘niet integere lijn’ tussen DUO en de lokale deurwaarder en heeft haar Nederlandse collega-minister, Ingrid van Engelshoven (D66), in een brandbrief om een ‘diepgaand onderzoek’ gevraagd.

Kim Hendriksen sprak twee oud-studenten die in de schulden zitten

“DUO communiceert via de mail en post. Je kunt ook bellen. Toch duurt het vaak te lang voordat de oud-student in het buitenland duidelijkheid heeft over de samenstelling van de studieschuld om een passende betalingsregeling te treffen”, vertelt Rossy Reyna, financieel adviseur bij het Curaçaose ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport (OWCS).

“Dit terwijl de deurwaarder wel supersnel te werk gaat met het nemen van incassomaatregelen en vaak ook weinig tot geen medewerking geeft om te komen tot een passende betalingsregeling”, aldus Reyna.

Draagkrachtmeting niet genoeg
Volgens de oud-studenten houdt DUO in de berekening van de maandlasten weinig rekening met de lokale omstandigheden op Curaçao. De lonen liggen veel lager dan in Nederland en er is een ander belastingsysteem.

“De meeste oud-studenten willen echt wel aflossen, maar de maandlasten moeten wel haalbaar zijn”, vertelt Richanel, een van de woordvoerders van de oud-studenten.

“We horen bedragen als 1500 Antilliaanse guldens (740 euro) per maand voorbijkomen, dat is nog meer dan het minimumloon op Curaçao.”

Klachten bestaan al sinds 2013

Oud-studenten op Curaçao trokken in 2013 al aan de bel over problemen met DUO.

Ruim 600 oud-studenten zetten toen een handtekening onder de petitie aan Nederland om een oplossing te vinden voor de studieschuldenproblematiek. Lees meer hier.

Volgens Jerry, een andere woordvoerder van de oud-studenten, kijkt DUO bij de berekening naar het brutoloon. “Dat is niet het bedrag dat ik op mijn rekening gestort krijg. Daar moeten mijn ziektekostenverzekering (SVB) en andere belastingen nog vanaf.”

Deurwaarders te snel ingeschakeld
Lokale deurwaarders worden volgens de oud-studenten veel te snel ingeschakeld, nog voordat zij en de DUO tot een oplossing zijn gekomen.

“Het wordt vanuit DUO Nederland zodanig gespeeld dat de oud-studenten gelijk bij de deurwaarder belanden. Wij kunnen niet ontkomen aan de gedachte dat er een DUO-deurwaarder-Curaçao connectie is”, vertelt minister Alcalá-Wallé.

“Ik ga de minister van Onderwijs in Nederland verzoeken om een diepgaand onderzoek te doen naar een mogelijke niet integere lijn DUO-deurwaarder.”

De oud-studenten zijn met de minister in gesprek gegaan en hebben lange dossiers met misgelopen communicatie met de DUO overhandigd. Die heeft de minister op 22 juli meegestuurd met een brandbrief aan minister Van Engelshoven in Nederland. Daarin roept ze op ‘om de onrust en ongelijke behandeling aan te pakken.’

Reactie DUO en ministerie 
Op de brief van Alcalá-Wallé is nog geen antwoord gekomen vanuit het Nederlandse ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW).

Caribisch Netwerk deed navraag bij het ministerie van OCW, maar die zegt ‘nog bezig te zijn met het formuleren van een antwoord’ en daar ‘meer tijd voor nodig te hebben’.

DUO zegt ‘de vragen van de Curaçaose oud-studenten terecht te vinden’, maar antwoorden ‘nu lastig te vinden’. “We willen eerst de minister de ruimte geven om te reageren en niet op de muziek vooruit lopen.”

Zowel DUO als OCW willen nog niet bevestigen dat er sprake is van een groot probleem op Curaçao.

Onderzoek door de Nederlandse ombudsman
De oud-studenten zijn inmiddels ook naar de ombudsman in Nederland, Reinier van Zutphen, gestapt. Die zegt ‘steeds vaker klachten en signalen over DUO van oud-studenten in het buitenland te krijgen’.

“De oud-studenten willen wel betalen, maar kunnen dat niet. DUO neemt dan ingrijpende maatregelen”, schrijft de Nederlandse ombudsman.

Inmiddels is de klachtenbehandelaar een onderzoek gestart naar de manier waarop DUO-geld terugvordert van oud-studenten die in het buitenland wonen.

Dat onderzoek wil de ombudsman eerst afwachten alvorens inhoudelijk te reageren op de situatie. “We verwachten ons onderzoek dit najaar te publiceren.”

Terugkerende studenten met studieschuld tasten in duister

Toen in 2014 het nieuwe leenstelsel een golf van verontwaardiging teweeg bracht, tastten studenten op Curaçao nog altijd in het duister.

“Vaak worden studenten pas bij het deurwaarderskantoor geïnformeerd worden over een draagkrachtmeting”, aldus advocaat Matthijs van der Gulik destijds in een interview met Caribisch Netwerk.

Alcalá-Wallé, toen Statenlid op het eiland, uitte destijds ook haar zorgen en schreef een brandbrief aan Den Haag. Caribisch Netwerk interviewde ook haar en de deurwaarder die op het eiland werd ingehuurd door DUO. Lees meer hier.