Foto: Pixabay

WILLEMSTAD – Ruim 600 ex-studenten zetten een handtekening onder de petitie om een oplossing te vinden voor de studieschuldenproblematiek. De ex-bursalen zitten met hun handen in het haar door de financiële problemen die zijn ontstaan door onwetendheid en miscommunicatie.

“Een groot deel van hen weet niet eens dat zij recht hebben op een draagkrachtregeling”, vertelt Marilyn Alcalá-Wallé van de gelijknamige stichting. “Zij betalen jarenlang veel meer dan nodig is en zij kunnen missen. Wanneer er één betaling bij inschiet, wordt de ex-student meteen onterecht bestempeld als wanbetaler.”

Ex-studenten die rond de 3000 gulden per maand verdienen, hoeven niet meer dan een paar tientjes af te lossen. Ze moeten wel aangeven bij DUO dat ze minder willen betalen door middel van een draagkrachtmeting. Dit is precies het punt waar het vaak misloopt.

De 36-jarige Yvette van der Veer is sinds acht jaar terug op Curaçao. Ongeveer zes jaar terug kreeg zij de oproep om te beginnen met het terugbetalen van haar studieschuld. “Ik was toen net terug op Curaçao en verdiende niet veel. Mijn man was nog op zoek naar een baan. DUO dwong mij 350 gulden per maand te betalen, een bedrag dat we eigenlijk niet konden missen.”

Ondanks de hoogte van het bedrag begon Van der Veer te betalen. Na onvoorziene kosten, schoten er een paar maanden bij in. “Ik mailde DUO dat ik het niet redde en tijdelijk minder kon betalen. Ik hoorde niks en ook telefonisch kon niemand mij verder helpen. Na een paar maanden, zonder enige waarschuwing, stond de deurwaarder op de stoep. Nu moet ik ook nog een boete betalen en niemand kan mij iets vertellen over betalingsregelingen.”

Hele leven aflossen
Jamila Martinez (48 jaar) is al meer dan zeventien jaar bezig om haar studieschuld af te lossen. Dit is vreemd aangezien de schuld bij ex-studenten in Nederland na vijftien jaar wordt kwijtgescholden. “De regels gaan niet op voor Antillianen”, vertelt Martinez. “Zo ver ik weet, blijf ik mijn hele leven betalen.” Alcala-Wallé beaamt het verhaal van Martinez en heeft dit punt ook opgenomen in de petitie. “De procedures moeten worden aangepast en er moeten gelijke regelingen komen. Er zijn nu inderdaad mensen van in de vijftig die nog betalen.”

Achterstand SSC
Behalve de problemen met DUO in Nederland, lopen de ex-studenten ook bij Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) tegen een muur op. De stichting kampt met een behoorlijke achterstand. “Studenten die aangeven te willen betalen, worden gedwongen om te wachten”, vertelt Alcalá-Wallé. “De stichting is nog niet klaar om hun dossier te behandelen. Onderhand loopt de rente wel door.”

Alcalá-Wallé heeft in de petitie aan Nederland gevraagd rekening te houden met het bedrag dat ex-studenten moeten aflossen aan SSC. Andere verzoeken zijn geen dossiers meer naar de deurwaarder te sturen en realistische betalingsregelingen te treffen. “De meeste ex-studenten die een rechtszaak aan hun broek hebben, zijn bereid te betalen. Er moet alleen gecommuniceerd worden en rekening worden gehouden met de omstandigheden van ex-studenten aan de andere kant van de oceaan.”