Veel Arubaanse ex-studenten hadden vragen tijdens de bijeenkomst met DUO. Foto: Ariën Rasmijn

Veel Arubaanse ex-studenten hadden vragen tijdens de bijeenkomst met DUO – foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — Medewerkers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zijn op Aruba om aan ex-studenten met een studieschuld of een achterstand op de aflossing van hun studieschuld uitleg te geven over een nieuwe, eenmalige betalingsregeling.

Op Aruba zijn er ongeveer 3000 ex-studenten die een schuld hebben bij DUO. De helft daarvan heeft een betalingsachterstand die al dan niet bij een deurwaarder ligt.

Ariën Rasmijn was bij de eerste van twee informatiebijeenkomsten

Erika Hollander van de afdeling Innen in het Caribisch Gebied bij DUO zegt dat de dienst sinds 10-10-10 meer werk maakt van het opsporen en voorlichten van ex-studenten in de Antillen. Er wordt onder meer samengewerkt met de burgerlijke standen op de eilanden en is er een afdeling Sociale Recherche, die studenten die geen adreswijziging hebben gegeven toen ze uit Nederland vertrokken opspoort via sociale media als Facebook en LinkedIn.

Regeling
Nu biedt DUO een eenmalige regeling aan ex-studenten die een betalingsachterstand hebben. Deze houdt onder meer in dat wie een achterstand heeft lopen bij de deurwaarder, deze weer kan laten intrekken door zich aan te melden met een aanvraag voor verlaging van het maandelijkse aflossingsbedrag.

Het Arubaanse ministerie van Onderwijs heeft aan de Nederlandse regering gevraagd naar de mogelijkheid om DUO een bankrekening op het eiland te laten openen. Dat verzoek ligt volgens Hollander bij het ministerie van Financiën.

Door Ariën Rasmijn