Foto: John Samson

DEN HAAG – Aruba krijgt opnieuw tijd om staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) ervan te overtuigen dat de Rijksministerraad toezicht blijft houden op hun financiën.  

Het was de verwachting dat de Rijksministerraad zou ingrijpen, om het toezicht op de Arubaanse financiën te garanderen. Nederland zegt nu vóór 18 oktober gerustgesteld te willen worden.

Gevolmachtigde minister Guillfred Besaril van Aruba is zichtbaar in een goede stemming na afloop van de vergadering met Knops. “De [Arubaanse] oppositie had champagne klaar. Die mogen ze bewaren.”

Besaril spreekt nu zijn hoop uit, dat zowel Aruba en Nederland de komende weken ‘water bij de wijn’ gaan doen om tot een tussenoplossing te komen.

John Samson in gesprek met de Arubaanse regeringsvertegenwoordiger Guillfred Besaril (MEP)

Download audio

Aruba blij, maar Nederland nog niet
Staatssecretaris Koninkrijksrelaties – met wie Aruba de komende weken in gesprek blijft – is in ieder geval niet blij. Knops benadrukt ‘buitengewoon ongelukkig’ en ‘zeer ontstemd’ te zijn dat het parlement de wet die het toezicht regelt wil veranderen, zodat de Rijksministerraad geen toezicht meer heeft.

John Samson in gesprek met staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties)

Download audio

Volgens het kabinet Wever-Croes zal Aruba het aangenomen amendement niet meer door de gouverneur laten ondertekenen, zodat het in werking treedt. Knops is nog niet gerustgesteld: “Het ligt nog op hun bureau, om het zo maar te zeggen. Ze kunnen het nog altijd doorsturen en ik wil dat die mogelijkheid van tafel gaat.”

‘Goede onderhandelingspositie’
Regeringsvertegenwoordiger Besaril heeft toch goede hoop. Hij wijst op de goede onderhandelingspositie wat zijn kabinet met Nederland heeft. Het huidige kabinet van premier Wever-Croes houdt volgens Besaril zich wél aan de afspraken met Nederland, zoals hoeveel procent het tekort op de Arubaanse begroting mag zijn.

Knops: ‘Te vroeg om te zeggen dat Aruba alle begrotingsafspraken gehaald zijn’

Download audio

Begrotingskamer
Ook wijst de regeringsvertegenwoordiger erop dat Aruba bezig is met een begrotingskamer op te richten, zodat het eiland zelfstandig toezicht kan houden op de financiën. Als het aan het kabinet-Wever-Croes ligt, zal daarmee het CAft – wat nu toezicht houdt en de Rijksministerraad adviseert – straks overbodig worden.