ORANJESTAD – De Arubaanse regering houdt rekening met een aanwijzing door de Rijksministerraad omdat ze haar financiën nog steeds niet op orde heeft.

Premier Evelyn Wever-Croes zegt ervan uit te gaan dat de aanwijzing al klaar ligt om ondertekend te worden. Reden is dat de door het College Aruba Financieel Toezicht (Caft) gestelde begrotingsnormen voor zowel 2017 als 2018 niet gehaald worden. Het huidige kabinet verwijt het vorige kabinet Eman van ‘wanbeleid’. De regering hoopt nog wel het Koninklijke Besluit met de aanwijziging te voorkomen.

Financieel plan
Medio januari had Aruba van staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops nog extra tijd gekregen om met een financieel plan te komen. Caft zou deze op haalbaarheid toetsen voordat het plan in de nieuwe begroting van 2018 wordt opgenomen. Deze dient het parlement eind april goed te keuren.

Begin februari zei Caft-voorzitter Raymond Gradus een ambitieus plan te willen zien van de regering. Structurele besparingsmaatregelen waren volgens hem onontkoombaar. Dat plan werd ook bij het Caft ingeleverd. Maar over de inhoud wilde de Arubaanse minister van financiën geen details geven, aangezien er nog over onderhandeld werd.

Gevolgen
In 2014 kreeg Aruba al een aanwijzing. Dit leidde tot de introductie van het Caft en het doel om in 2018 een begrotingsevenwicht te bereiken. Indertijd ging de toenmalige premier Mike Eman (AVP) uit protest zes dagen lang in hongerstaking. Premier Wever-Croes (MEP) verklaarde vandaag een nieuwe aanwijzing niet aan te zullen vechten.