Foto: Tim van Dijk

PHILIPSBURG – Het gaat allemaal enorm langzaam als je het aan de gemiddelde Sint-Maartenaar op straat vraagt. Toch is er in anderhalf jaar al veel bereikt, zegt Axel Trotsenburg, vice-president van de Wereldbank (regio Latijns-Amerika en Caribe) tijdens zijn bezoek aan het eiland.

Tekst gaat verder onder de video
Door Tim van Dijk

Meer dan de helft van de 550 miljoen euro* aan Nederlands hulpgeld is al uitgegeven of gereserveerd voor projecten. 253 miljoen staat nog op de bankrekening voor de wederopbouw na orkaan Irma in september 2017. Het merendeel van het geld zit in een fonds (Sint Maarten Recovery and Resilience Trustfund) en wordt beheerd door de regeringen van Nederland, Sint-Maarten en de Wereldbank.

Een groot misverstand over de uitgaven neemt Trotsenburg meteen weg: “De Wereldbank kiest geen projecten uit, dat doet de overheid. Wij kijken als Wereldbank alleen dat dit op een eerlijke manier verloopt, van aanbesteding tot uitvoering.” Hij is tijdens zijn bezoek onder meer programma’s die werklozen trainen, gaan bekijken.

“Ongeveer 1000 mensen worden daar opgeleid. Voornamelijk vrouwen die zonder werk en dus geld zouden zijn. We mikken totaal op 1800 mensen.”

Marcel Gumbs, commissielid namens Sint-Maarten bij het wederopbouwfonds, krijgt wekelijks aanvragen vanuit de bevolking omdat ze weten dat hij invloed heeft op de geldstromen. “Ik ga daar niet alleen over. We zijn met drie commissieleden en daarnaast kijkt de overheid ook met ons mee.”

Over de vergeten groep ouderen in Philipsburg Downstreet, die nog steeds wachten op hulp, reageert Gumbs enigszins geschokt. “Ik ken dit verhaal niet, maar ga maandag zeker poolshoogte nemen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat het Rode Kruis doet. Maar gaan wel met hen in gesprek hierover.”

Armoede in Philipsburg Down Town – foto:Tim van Dijk

Verstoken van hulp sinds orkaan

Bewoners van Downstreet Philipsburg zijn verstoken van hulp bij de restauratie van hun in 2017 door orkaan Irma verwoeste woningen. Het Rode Kruis biedt geen ondersteuning in deze stadswijk. Ook bij de overheid krijgt de buurt nul op het rekest. Hun laatste hoop is de Ombudsman.

‘We kunnen niet alle huizen repareren’-premier van Sint-Maarten

Tijdens het bezoek van de Wereldbank-delegatie bleven er echter nog behoorlijk wat onduidelijkheden. Zoals de aanpak van de vuilnisbelt die dagelijks voor enorme overlast zorgt. Het gereserveerde bedrag van 50 miljoen euro zou te weinig zijn om daadwerkelijk het verschil te maken. Maar Trotsenburg noch premier Leona Marlin-Romeo gaven daarover duidelijkheid.

De premier haalde overigens fel uit na vragen van de media waarom nog steeds vele huizen niet zijn gerepareerd: “Wij kunnen niet alle huizen repareren, ik herhaal: wij kunnen niet alle huizen repareren.” Marlin-Romeo benadrukt dat huiseigenaren ook een eigen verantwoordelijkheid hebben en zich moeten verzekeren tegen schade.

Tekst gaat verder onder de video
Door Tim van Dijk

Ook zijn er grondeigenaren die zonder vergunning vier of vijf huizen hebben gebouwd en deze hebben verhuurd aan lokale mensen. Terwijl ze zelf elders in de wereld wonen. Onverzekerd vragen ze nu om geld om alles te herbouwen, maar deze vlieger gaat zeker niet op, zegt de premier.

Gevangenis
Op de vraag waarom de gevangenis in Point Blanche niet in aanmerking komt voor hulpgeld, zegt de vice-president van de Wereldbank tot slot: “Wij gaan niet over de projecten, dat doet de overheid. Maar als ze daar een goed plan voor indient, zie ik zeker mogelijkheden.” De gevangenis was al in slechte staat voor de orkaan, maar daarna is de situatie nog erger geworden.

Geen geld voor nieuwe gevangenis

Sint-Maarten zal deze nieuwe gevangenis zelf moeten bekostigen. Het wordt niet uit het herstelfonds van de Wereldbank gefinancierd. Nederland biedt alleen technische ondersteuning aan. Op de begroting van Sint-Maarten is echter de komende jaren geen ruimte voor de bouw van een nieuwe gevangenis.

*Nederland heeft 470 miljoen euro toegezegd voor het fonds bij Wereldbank. Dat is nu ongeveer 550 miljoen dollar. In totaal heeft Nederland 550 miljoen euro aan hulp voor Sint-Maarten beloofd. De rest van het geld dat niet in het fonds zit, is onder andere aan noodhulp direct na Irma uitgegeven.