Foto: Archief: Laura Bijnsdorp

PHILIPSBURG – “De wederopbouw gaat de goede kant op, maar ik zie liever een hoger tempo.” Dat zegt Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij bezocht deze week Sint-Maarten om te zien hoe de wederopbouw vordert.

De staatssecretaris ging op 25 en 26 juni langs bij woningbouwprojecten, de brandweer, marine, studenten, ngo’s en ondernemers. “Sommigen worstelen elke dag om rond te komen en vragen niet graag om hulp. Doe dat toch, dien een aanvraag in voor de hulpprogramma’s.”

 Knops over besteding van het wederopbouwfonds (Engels gesproken)

De 550 miljoen in het Wederopbouwfonds wordt niet alleen gebruikt om
problemen op te lossen veroorzaakt door de orkaan, maar ook om projecten duurzaam te maken. Knops noemt de afvaldump, het vliegveld en woningbouwprojecten.

Deze drie grote en belangrijkste projecten blijven een punt van discussie, omdat het allemaal niet snel genoeg zou gaan. Lees hier wat de Wereldbank en de premier van Sint-Maarten er vorige maand over te zeggen hadden.

Claret Connor, hoofd Recovery Bureau (links), Raymond Knops (midden) en Chris Johnson, plaatsvervangend hoofd van de Vertegenwoordiging van Nederland in Sint-Maarten (rechts)

Knops: “Politieke besluitvorming heeft onnodig lang geduurd; het beste aanbod voor bijvoorbeeld het vliegveld lag er al. Hopelijk worden deze week de begrotingen definitief in het parlement. Alle betrokkenen – lokale overheid, parlement, Wereldbank en Nederlandse overheid – moeten hun verantwoordelijkheid nemen om het wederopbouwproces te versnellen.”

Motie
Vorige week werd een motie om Nederlandse bedrijven voorrang te geven bij aanbestedingen van het Wederopbouwfonds afgewezen in de Tweede Kamer. Knops: “De Nederlandse en Sint-Maartense overheid willen graag bedrijven uit het Nederlands Koninkrijk inzetten, maar alleen gebaseerd op waarde. We zoeken het beste aanbod voor de beste prijs.”

Veertig procent van de contracten die tot nu toe zijn gesloten zijn met bedrijven uit het koninkrijk.

 Knops over de motie (Engels gesproken)