Foto: Kim Hendriksen

WILLEMSTAD – In een rolstoel op Curaçao betekent dat veel plekken niet toegankelijk zijn voor jou. Mensen met een fysieke beperking kunnen daarom moeilijk deelnemen aan de maatschappij.

Aksel Cijntje -foto: Kim Hendriksen

“Op Curaçao zijn de meeste wegen niet voorzien van een stoep zoals je dat bijvoorbeeld in andere landen hebt. Of er is wel een stoep maar ontbreken er veel tegels, zijn veel stukken te smal zodat je er niet langs kan met een rolstoel of houdt de stoep ineens op. Je bent dan genoodzaakt om de straat op te gaan, wat levensgevaarlijk is”, aldus Aksel Cijntje, zelf afhankelijk van een rolstoel.

Overheidsgebouwen slecht toegankelijk
Alton Paas van zijn gelijknamige stichting Fundashon Alton Paas, herkent dit: “Alle publieke plekken moeten toegankelijk zijn. Dus de binnenstad, dokterspraktijken en diensten van de overheid. Laatst was bijvoorbeeld de lift stuk in het ziekenhuis, dat is niet handig. Ik hoop dat ze in het nieuwe ziekenhuis goed nagedacht hebben over de toegankelijkheid, ook voor mensen in een rolstoel.”

Meer toegankelijk door toerisme
Het gebied rondom het Sea Aquarium is inmiddels wel goed toegankelijk. Dit komt mede door de programma’s die Dolphin Therapy & Research Center al vijftien jaar aanbiedt aan mensen met een beperking vanuit de hele wereld.

Tien jaar geleden is daarbij Dolphin Suites geopend, het enige, volledig rolstoeltoegankelijk hotel in het Caribisch gebied. Hoteldirecteur Alette Borger zet zich al geruime tijd in voor mensen met een beperking uit zowel het buitenland als van Curaçao zelf.

Ze is ook medeverantwoordelijk voor diverse onderzoeken en verbeteringen die zijn gedaan voor een toegankelijker eiland. Borger: “Onze receptionistes zijn hierin inmiddels gespecialiseerd en weten precies welke locaties toegankelijk zijn, zo ook met aangepast toilet. In sommige gevallen moeten deze met een sleutel opengemaakt worden en is vooraf een telefoontje met de verantwoordelijke noodzakelijk. Dat moet je maar weten!”

Aan de toegankelijkheid van het eiland kan nog veel meer verbeterd worden, vindt zij. “Wij adviseren de rollende toerist zo optimaal mogelijk. En voorzien in aangepast vervoer en faciliteiten om zo deze doelgroep alsnog een onbezorgde vakantie te verzorgen.”

Niet hoog op de prioriteitenlijst
Thijs de Bruijn van Downtown Management Organization(DMO) geeft aan dat het toegankelijker maken van de binnenstad voor mindervaliden niet hoog op zijn prioriteitenlijst staat. “Dat komt niet omdat we hier niet graag meer aan zouden willen doen. Maar voor alles wat wij doen daar, hebben wij toestemming nodig van de overheid en financiële middelen. Bij één van de twee houdt het meestal al op.”

De Bruijn zegt graag openbare toiletten te willen in het centrum van Willemstad. “Als we hier toestemming voor hebben en de financiële middelen, dan nemen we een invalidentoilet natuurlijk hierin mee. Maar zover komen we maar niet.”

Minder rechten voor mensen met beperking

Dit is het laatste deel in de serie over het leven van mensen met een lichamelijke beperking op Curaçao. Zie ook ‘Sociaal en financieel armoedig’ door gebrek aan aangepaste werkplek en Sporten met een lichamelijke beperking is niet vanzelfsprekend op Curaçao.