Foto: Gijs van den Heuvel

KRALENDIJK – De plannen die het Bestuurscollege (BC) van Bonaire heeft ingediend bij staatssecretaris Raymond Knops waren ‘teleurstellend’. Dat zei de staatssecretaris na zijn bliksembezoek van woensdag. De bijzondere gemeente boekt geen vooruitgang als het gaat om goed bestuur, vindt het Nederlandse kabinet.

Staatssecretaris Knops over zijn teleurstelling en de reactie van gezaghebber Rijna daarop.

Het BC is weinig doortastend en moet opnieuw aan de slag. In september moet er een beter document worden voorlegd om voor extra geld in aanmerking te komen.

Zorgen over integriteit
In de Tweede Kamer zei Knops onlangs al dat het BC onvoldoende had gereageerd op een rapport van de Rijksrecherche over misstanden bij gronduitgiftes. Hij maakte zich zorgen over de integriteit op Bonaire.

In januari had hij afgesproken dat het BC voor de zomer een beleidsdocument zou opstellen. Daarmee zou het eilandsbestuur via een af te sluiten bestuursovereenkomst aanspraak kunnen maken op extra geld uit de zogenoemde Regio Envelop, waarin 30 miljoen euro voor de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) is gereserveerd.

Staatssecretaris Raymond Knops. Foto: Gijs van den Heuvel

Onvoldoende
De gesprekken van woensdag met gezaghebber Edison Rijna, de drie gedeputeerden en de Eilandsraad waren positief, zei Knops, maar hij heeft duidelijk gemaakt dat hij niet tevreden is. “Ik heb gezegd dat er onvoldoende voortgang is, dat het onvoldoende concreet is en dat ik het tempo wil ophogen. Ik vind niet dat de Eilandsraadsverkiezingen gebruikt moeten worden om veel plannen over de horizon van maart 2019 te tillen.”

Net als in januari en in de Tweede Kamer hamerde Knops ook woensdag weer op het belang van goed bestuur: “Dat moet je zo snel als mogelijk realiseren.” Dat is een voorwaarde om voor het geld uit de Regio Envelop in aanmerking te komen. De staatssecretaris is bereid ondersteuning te bieden in de ambtelijke organisatie om ‘deugdelijk financieel beheer en goed bestuur’ te realiseren.

‘Nederland heeft fouten gemaakt’ – Staatssecretaris Knops’

Knops zei te beseffen dat Nederland fouten heeft gemaakt in het verleden. Met de maatregelen die vorige week zijn aangekondigd om de armoede te bestrijden, waaronder hogere uitkeringen, hoopt hij dat de vertrouwensrelatie weer wordt opgebouwd.

Gezaghebber Edison Rijna. Foto: Gijs van den Heuvel

In september komt Knops opnieuw naar Bonaire, samen met collega-staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, om over de bijgestelde beleidsplannen te praten.

‘Geen tijd te verliezen’
Het doel is om in oktober de bestuursovereenkomst te tekenen: “Er is geen tijd te verliezen. Er moet nu actie komen.” Gezaghebber Rijna zei zich hard te willen maken om dit doel te bereiken.