Foto: Gijs van den Heuvel

KRALENDIJK – Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties heeft tijdens zijn kennismakingsbezoek aan Bonaire een ‘hartig woordje’ gesproken met het Bestuurscollege en de Eilandsraad over de bestuurlijke situatie op het eiland. Hij heeft hen gewezen op hun ‘verantwoordelijkheid voor het algemeen belang. Persoonlijke belangen moet op de achtergrond worden geplaatst’.

Staatssecretaris Raymond Knops in gesprek met Gijs van den Heuvel

De afgelopen weken was er een conflict tussen gezaghebber (burgemeester) Edison Rijna en de gedeputeerden (wethouders), omdat de laatsten enkele keren zonder bericht wegbleven bij de vergaderingen van het Bestuurscollege. Hij schreef in een brief aan gedeputeerden James Kroon, Ibi Martis en Edsel Cecilia dat hun wegblijven grenst aan plichtsverzuim.

Verwijten
De gedeputeerden reageerden met verwijten aan de gezaghebber en waarnemer Evelina Betancourt, die niet volgens de regels zouden hebben gehandeld bij het uitroepen en verdagen van de vergaderingen.

Knops staat vierkant achter de gezaghebber: “Als je niet komt opdagen op vergaderingen vind ik dat geen goede zaak. Daar ben ik heel duidelijk in. Je hoort daar gewoon te zijn, dat is je verantwoordelijkheid. Als je die niet kunt dragen dan moet je dat niet doen.” Hij heeft hen dat ook duidelijke gemaakt tijdens hun ontmoeting, zegt hij.

Bestuurswisselingen
De staatssecretaris benadrukte ook dat alleen goed bestuur loont, want alleen dan trekt het kabinet extra geld uit voor Bonaire. “Goed bestuur wordt beloond met extra ruimte om zelf dingen te doen.” Hij maakt zich zorgen over de vele bestuurswisselingen op Bonaire. Plannen blijven liggen, omdat er steeds nieuwe bestuurders moeten worden ingewerkt.

Staatssecretaris Raymond Knops (l) en gezaghebber Edison Rijna (r). Foto: Gijs van den Heuvel

Nog voor de zomer wil Knops terugkomen naar Bonaire. Dan moet er een plan van het Bestuurscollege liggen met maatregelen op basis waarvan hij extra geld kan toezeggen. Daarin spelen integriteit en goed financieel beheer een rol, waaronder het verhogen van de eigen inkomsten ‘om kortingen zoals die hebben plaatsgevonden bij maatschappelijke organisatie in de toekomst te voorkomen’. Een goed plan zal het kabinet ondersteunen. Knops zal het extra geld koppelen aan de rapportages van het College financieel toezicht (Cft).