Foto: Gijs van den Heuvel

KRALENDIJK – Op Bonaire is weer een nieuwe coalitie aangetreden, nadat de MPB maandag de stekker uit de vorige coalitie trok. In tegenstelling tot de wisselingen die de afgelopen maanden al plaatsvonden is er ook een nieuw akkoord getekend tussen MPB, fractie Raphaela en de Sociaalliberale fractie.

Die laatste fractie bestaat uit Clark Abraham, die vorige week vlak na zijn terugkeer in de Eilandsraad de fractie van de Democratische Partij (PDB) verliet.

Consensusakkoord
MPB verklaarde zich onder druk gezet te voelen door de oude coalitiepartners UPB en onafhankelijk Eilandsraadslid Esther Bernabela om veranderingen aan te brengen in het bestuur. Een dag later waren er al berichten dat de partij met Abraham en Raphaela wilde gaan besturen. Na twee dagen praten werd vandaag het 38 punten tellende ‘consensusakkoord’ ondertekend. Samen hebben de partners vijf zetels in de negen leden tellende Eilandsraad.

In de nieuwe portefeuilleverdeling voor de drie gedeputeerden zijn enkele posten verschoven. Staatkundige structuur verhuist van MPB-gedeputeerde Nina den Heyer naar de nog te benoemde gedeputeerde voor de Sociaalliberale fractie. Dat zal waarschijnlijk Abraham zelf worden, al wilde hij dat niet bevestigen. “Het gaat er niet om wie gedeputeerde wordt, maar om wie de juiste persoon is. Ik zit hier niet alleen.”

De nieuwe coalitie met v.l.n.r. Michael Pieters, Clark Abraham (Sociaalliberaal), Jeanoushka Raphaela, de MPB-fractie met Daisy Coffie, Alexandra Silberie en Cyrill Vrolijk. Rechts politiek leider Elvis Tjin Asjoe van MPB.

Zijn plaats in de Eilandsraad zal dan in principe weer worden ingenomen door Michael Pieters, die juist vorige week uit de raad is vertrokken. Hij heeft het akkoord ook ondertekend, net als gedeputeerde Joselito Statia (MPB), die waarschijnlijk op korte termijn zijn plek in het Bestuurscollege moet inleveren.

Abraham is ondanks het conflict met de fractie nog lid van de PDB. De PDB-partijraad heeft woensdag ingestemd met het coalitieakkoord. Op 28 mei beslist de ledenvergadering erover. Het is niet uitgesloten dat Abraham dan weer namens de PDB gaat besturen, maar daar wilde hij niet op vooruitlopen.

Over de staatkundige positie van Bonaire staat in het akkoord dat er sterke banden moeten zijn met Nederland, met de andere eilanden van het Koninkrijk en met landen in de regio. Ook wil de coalitie erkenning van Bonaire als land zonder intern zelfbestuur. Verder willen de partijen een ‘voortdurende nationale dialoog over de staatkundige ontwikkeling van Bonaire’.

Stabiliteit
De drie partijen en hun fracties hebben allemaal het akkoord ondertekend, dat geldig is tot maart 2019. “Het moet een stabiele coalitie zijn die boven de partijen en persoonlijke belangen staat”, zei Abraham. “Het gaat om de inhoud. We zijn het snel eens geworden over wat we de komende twee jaar nog kunnen bereiken voor Bonaire. Als we het een keer niet eens zijn met elkaar zullen we dat binnen de coalitie oplossen in een open dialoog. Stabiliteit is het belangrijkste.”