James Kroon: ‘Onbehoorlijk bestuur door BC’ – foto: OLB

KRALENDIJK – Het Bestuurscollege (BC) van Bonaire heeft opnieuw de meerderheid verloren in de Eilandsraad. Twee maanden na de vorige politieke crisis hebben UPB en de onafhankelijke Jeanoushka Raphaela hun gedoogsteun voor de coalitie van MPB en de onafhankelijke Esther Bernabela ingetrokken.

In een brief aan gezaghebber Edison Rijna schrijven zij dat het BC zich schuldig maakt aan onbehoorlijk bestuur, door besluiten te nemen buiten de Eilandsraad om.

Volgens ingewijden was een benoeming bij de overheid de druppel die de emmer deed overlopen. UPB-leider James Kroon wil daar niet op ingaan. Hij verwijst naar de vergadering van de Eilandsraad morgenavond. “Dan zal ik alles duidelijk maken.”

Op de agenda van de Eilandsraad staat een spoedberaad over de lucht- en zeeverbindingen, maar de nieuwe politieke situatie kan leiden tot een vertrouwensstemming over de gedeputeerden. Als ze dan geen meerderheid krijgen moeten ze vervangen worden. Tot die tijd besturen ze gewoon door.

Het intrekken van de gedoogsteun komt als een verrassing, omdat vorige week MPB en de twee eenmansfracties nog afspraken tot eind maart de tijd te nemen voor een echt coalitieakkoord.

MPB-leider Elvis Tjin Asjoe is ‘teleurgesteld’, maar ziet nog mogelijkheden voor verdere gesprekken. Ook Kroon gooit de deur niet dicht. “Ook na het intrekken van de gedoogsteun blijven we open staan voor gesprekken.”

De crisis in november ontstond doordat Raphaela uit de coalitie stapte. Maar een nieuwe coalitie met UPB en PDB mislukte, omdat er binnen de laatste partij een interne strijd gaande is, die ook de driekoppige fractie verdeelt.

MPB vormt een blok met Bernabela van vier zetels in de negen zetels tellende Eilandsraad. De door alle partijen uitgesproken wens van een stabiel bestuur lijkt met de versnipperde raad moeilijk realiseerbaar.