Foto: Gijs van den Heuvel

KRALENDIJK – Voor de vierde keer in anderhalf jaar tijd trok Jeanoushka ‘Nunu’ Raphaela vrijdag haar steun in voor een coalitie. Twee maanden geleden tekende ze het coalitieakkoord met MPB en het deel van de DP dat wordt geleid door Clark Abraham en Michael Pieters. Ze tekende daarmee ook voor de beleidspunten van deze coalitie, waaronder de doorlichting van het ambtenarenapparaat.

Op dezelfde dag, vrijdag, gaven gedeputeerden Abraham en Rolanda Hellburg-Makaai, die namens Raphaela in het BC zit, een persconferentie over de aanpak voor een beter functionerende overheid. Een van de punten daarin was de voorgenomen schorsing van eilandsecretaris Nereida ‘Nerry’ Gonzalez, die al meer dan twintig jaar de leiding heeft over het ambtenarenkorps als directeur algemen zaken. Er wordt al jaren geklaagd over haar functioneren en ze zou daarom ook de doorlichting steevast hebben tegengewerkt. Daarnaast voerde ze opdrachten van het BC niet uit.

Schorsing
Abraham zegt dat ook Raphaela zelf heeft ingestemd met de schorsing. Ze was alleen niet blij met het feit dat ze het niet vooraf had gehoord. In haar brief aan de gezaghebber, waarin ze haar steun intrekt, heeft ze het over een wraakactie en ‘zo ga je niet met mensen om die zich twintig jaar hebben ingezet’.

Abraham wijst op de instemming van haar eigen gedeputeerde met het besluit. En van een wraakactie is geen sprake: “Ze heeft mij niets gedaan, dus waarom zou ik wraak willen nemen?” Gonzalez is de partner van Robby Beukenboom, binnen de DP de grote tegenstander van Abraham.

Abraham en Hellburg willen de integriteit binnen de overheid en de dienstverlening naar de burgers verbeteren. Ze hadden de schorsing van Gonzalez binnenkamers willen houden tot er met haar afspraken zouden zijn gemaakt. Een van de verwijten die haar worden gemaakt is dat besluiten en informatie van de overheid uitlekken. Zo ook nu, de schorsing lag op straat voor het een feit was, al dan niet via de eilandsecretaris zelf.

Onzekere factor
Het gevolg is dat er weer een coalitie sneuvelt. Alle mogelijke combinaties zijn sinds de verkiezingen van 2015 geprobeerd. Steeds met Raphaela als onzekere factor, die de coalitie onderuit haalde. Zonder haar is er bijna geen coalitie mogelijk, ze maakt en breekt.

Een mogelijkheid is dat Raphaela en Esther Bernabela, die ook de partij verliet en met de MPB samenwerkte, weer terugkeren naar de UPB van James Kroon. Bernabela heeft dat in feite al gedaan. Dan zou de UPB de troeven in handen krijgen en met het andere deel van de DP, Beukenboom en Marugia Janga, een coalitie kunnen vormen. Maar ook hierin zal Raphaela weer de beslissende vijfde zetel bezetten. Voor de burger maakt het allemaal weinig meer uit, die heeft ondertussen weinig vertrouwen in de politici van Bonaire.