Foto: Gijs van den Heuvel

KRALENDIJK – Na een week van protesten op Bonaire tegen de nieuwe stroomprijzen krijgen de inwoners van het eiland een maand respijt. Het Bestuurscollege heeft nutsbedrijf WEB opdracht gegeven in april geen hogere prijzen te berekenen. Dat maakte gedeputeerde Hubert ‘Ibi’ Martis donderdagmiddag bekend.

Het protest tegen het nieuwe tariefsysteem, dat op 1 april ingaat, bereikte deze week een hoogtepunt toen bekend werd dat de stroomrekening voor kleine gebruikers met tientallen procenten omhoog gaat. WEB kreeg 2,34 miljoen dollar subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om korting te kunnen geven op het vaste tarief. Dat is maar 47 procent van de gevraagde subsidie.

Petitie

In de Eilandsraad en op straat was de verontwaardiging groot. In een dag tijd tekenden meer dan vijfduizend mensen een petitie tegen de prijsverhoging. Die lijst, niet gecontroleerd op dubbele handtekeningen, werd door de politiek opgevat als een massale steun in de rug.

Gedeputeerde Martis denkt dat Nederland daar niet omheen kan. Hij wil dat de wet wordt aangepast, zodat er weer een progressief tarief kan worden ingevoerd, waarin de sociaal zwakkeren ontzien worden met een lager tarief en grootgebruikers meer betalen.

Naar Den Haag

Vanuit de Eilandsraad gaat een gemengde commissie met coalitie- en oppositieleden op korte termijn naar Den Haag om aan de Tweede Kamer en het kabinet uit te leggen wat de gevolgen zijn van het nieuwe systeem en de lage subsidie van EZK. Daar zal ook gewezen worden op de belofte dat het vaste tarief niet hoger zou worden dan in Europees Nederland. Voor de watertarieven is die belofte nagekomen door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat wel het volledige gevraagde subsidiebedrag toewees.

Maatschappelijke organisaties dringen er bij het BC op aan tijdelijk zelf de subsidie op de vaste stroomtarieven aan te vullen en ondertussen via de rechter en in persoonlijke gesprekken Nederland te overtuigen dat er meer subsidie nodig is. Dat laatste gaat gebeuren door de commissie, maar zelf de tarieven subsidiëren slaat een gat van 2 miljoen dollar in de begroting van Bonaire.

Gedeputeerde Martis vindt dat onverstandig. “Zo’n maatregel zou een emotionele reactie zijn en we moeten realistisch blijven. Gewezen werd op de mogelijkheid om de begroting te overschrijden bij een calamiteit, maar dit valt daar niet onder.” Het College financieel toezicht heeft aan Martis bevestigd dat die overschrijding niet goedgekeurd zou worden.

Respijt

Koortsachtig overleg met de betrokken partijen leidde tot de oplossing voor april. Het BC heeft WEB opdracht gegeven in april de tarieven te berekenen ‘alsof er wel volledige subsidie van EZK zou zijn verkregen’. “Voor sommige gebruikers betekent dit zelfs een kleine tariefsverlaging, maar gemiddeld kun je zeggen dat de prijzen gelijk blijven”, aldus Martis. Het BC hoopt in die maand een definitieve oplossing te bereiken in overleg met Nederland.