Lydia Emerencia - foto: Belkis Osepa)

Lydia Emerencia – foto: Belkis Osepa)

KRALENDIJK – Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gaat met gezaghebber Lydia Emerencia van Bonaire in gesprek over de motie van wantrouwen die door de eilandsraad is ingediend.

 
Emerencia heeft tot 15 december vakantie. Zij geeft aan in een persbericht kennis te hebben genomen van de motie. Ze gaat het bestuderen en later reageren. “Ik ga al het mogelijke doen om bij te dragen aan de voortgang van de regering en om harmonie en rust te behouden op Bonaire.”

 
Plasterk
De gezaghebber gaat zeer binnenkort naar Nederland om aan tafel te zitten met Plasterk. In een communiqué laat BZK weten op de hoogte te zijn van de motie van wantrouwen, waarbij 42 punten zijn aangedragen om het disfunctioneren van de gezaghebber aan te kaarten.

 
De oppositiepartijen in de eilandsraad, MBL en PDB, zijn niet te spreken over de aangenomen motie door de meerderheid van de eilandsraad, gesteund door de coalitiepartijen UPB en fractie Santana. UPB-fractievoorzitter Jeffrey Levenstone spreekt van een onbuigzame houding van de gezaghebber en het voeren van slecht beleid, waardoor het onmogelijk is om met haar samen te werken.

 
Wraakmotie
Eilandsraadsleden Benito Dirksz (MBL) en Robby Beukenboom (PDB) spreken van een ‘wraakmotie’. Volgens Dirksz is de motie verwerpelijk. “Het is duidelijk dat Emerencia het veld moet ruimen. Zij staat voor integriteit en goed bestuur.”

 
Robby Beukenboom van de Democratische partij is ook van overtuigd dat de coalitiepartijen wraak willen nemen. Volgens Beukenboom is de coalitie niet blij met het integriteitsonderzoek bij het Water- en Elektriciteitsbedrijf (WEB) dat zij in gang heeft gezet. De hoge energiekosten op het eiland in relatie tot behoorlijk bestuur komen namelijk aan de orde.

 
Integriteit
Ook de vervolging van UPB-leider James Kroon is Emerencia duur komen te staan, aldus Beukenboom. Na de aanklacht van Emerencia, kreeg Kroon een voorwaardelijk sepot voor valsheid ingeschrifte. Daarna werd hij ontslagen door zijn werkgever, de douane. Beukenboom: “Ze wordt teruggepakt door haar aanpak van de integriteit.”

 
Gezaghebber Lydia Emerencia is bij koninklijk besluit benoemd door de minister van BZK voor een periode van zes jaar. Op voordracht van de minister kan ze ook bij koninklijk besluit worden ontslagen.

 
Door Belkis Osepa