Lydia Emerencia

Lydia Emerencia

KRALENDIJK – De eilandsraad van het Openbaar Lichaam Bonaire heeft met vijf stemmen voor en drie stemmen tegen een motie van wantrouwen geaccepteerd tegen gezaghebber Lydia Emerencia. De raad heeft onvoldoende vertrouwen in haar functioneren.

De motie van wantrouwen hing al maanden in de lucht. Coalitiepartijen UPB/Santana hebben sinds juli dit jaar aangekondigd de motie tegen de gezaghebber in te dienen. Dit heeft toen niet meer plaatsgevonden, nadat Emerencia massaal steun kreeg van honderden Bonairianen die zich verzamelden bij het gebouw waar de eilandsraadsvergadering plaatsvond.


De bestuurscrisis op Bonaire is al maanden aan de gang. De coalitie heeft daarbij de gezaghebber gevraagd om af te treden. Dat heeft Emerencia niet gedaan. Wel heeft zij een afkoelingsperiode voorgesteld, maar het is het Bestuurscollege en de Eilandsraad niet gelukt om uit de bestuurlijke impasse te komen.

Positie
Gezaghebber Lydia Emerencia is tot half december met vakantie. Gisteren tijdens de reguliere vergadering van de raad presenteerde eilandraadslid Jeffey Levenstone (UPB) de motie met maar liefst 42 overwegingen. Volgens de lokale krant Extra Bonaire heeft Levenstone aangegeven dat de coalitie geprobeerd heeft te praten met Emerencia, maar tevergeefs. “In plaats van verbetering, is de situatie erger geworden. Het is genoeg. De intransigente positie van onze gezaghebber maakt dat wij niet met haar kunnen samenwerken”, aldus Levenstone.

De overwegingen gaan in op het gedrag en beleid van Emerencia. Volgens Levenstone was het onmogelijk voor de gedeputeerden van het Bestuurscollege om samen te werken met de gezaghebber. Het gedrag van Emerencia heeft er voor gezorgd, aldus Levenstone, dat de service van het Openbaar Lichaam Bonaire aan de bevolking achteruit is gegaan.

Schendingen
Levenstone: “Haar gedrag schendt verschillende reglementen van de Wet openbaar lichamen BES (WolBES). Haar gedrag ondermijnt niet alleen het functioneren van de gedeputeerden, maar ook van de secretaris van het openbaar lichaam Bonaire.” Een reeks van onderwerpen worden in de motie genoemd, waarbij wordt gesteld dat Emerencia niet adequaat en volgens de regels heeft opgetreden. Zoals het intrekken van de vergunning voor de seksclub Pachi’s Place, waardoor illegale prostitutie flink  is toegenomen, zegt Levenstone.

Sinterklaas
Ook de intocht van Sinterklaas afgelopen zaterdag is meegenomen in de overwegingen van de motie van wantrouwen tegen Emerencia. Volgens de verklaringen van Levenstone heeft zij geweigerd Sinterklaas te verwelkomen omdat ze het sinterklaasfeest als koloniaal en discriminatoir ziet. “Daardoor begeeft zij zich op politiek terrein.”
Verder wordt de gezaghebber verweten de economische ontwikkeling van het eiland te stagneren door verblijfsvergunningen van bedrijven te lang tegen te houden, waardoor investeerders ontmoedigd worden. Ook het slecht en incorrect informeren van de Eilandsraad wordt haar kwalijk genomen, aldus de overwegingen in de motie van wantrouwen.

Door Belkis Osepa