Lydia Emerencia - foto: Belkis Osepa)

Lydia Emerencia – foto: Belkis Osepa)

KRALENDIJK – Gezaghebber Lydia Emerencia van Bonaire kan een aantal van haar wettelijke taken niet uitvoeren. Een meerderheid van de eilandsraad en het Bestuurscollege wil haar niet als voorzitter.
“Het is aan Nederland om in te grijpen als het eiland onbestuurbaar wordt”, zegt Emerencia.

Belkis Osepa in gesprek met Lydia Emerencia

Eerst afspraken
De coalitiefracties UPB/Santana en het Bestuurscollege van dezelfde signatuur willen eerst concrete afspraken met Emerencia maken, voordat zij met haar aan tafel zitten. De afspraken moeten gaan over hoe zij haar rol als voorzitter van beide organen gaat uitoefenen tot haar aftreden op 1 maart 2014.
De vergadering van de eilandsraad is deze week niet doorgegaan omdat er geen quorum gevormd kon worden. Ook de wekelijkse vergadering van het Bestuurscollege vond geen doorgang. Emerencia stelt bereid en beschikbaar te zijn om te werken. “De wet schrijft mij taken voor. Een belangrijk onderdeel is om de vergadering van de raad en het college voor te zitten. Dan ben ik van plan om te doen.”
Bal ligt bij Nederland
Emerencia heeft Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte al op de hoogte gesteld van de situatie. Ze hoopt dat de situatie niet voortduurt tot 1 maart. “Het is aan Nederland om te besluiten om in te grijpen als het eiland op een bepaalde moment onbestuurbaar wordt. De Rijksvertegenwoordiger moet de Rijskoverheid daarover informeren. Ik hoop van harte dat het goed komt en de eilandraadsleden en gedeputeerden beseffen dat er bestuurd moet worden.”
Door Belkis Osepa