Curoil Bonaire N.V. - foto Extra Bonaire

Curoil Bonaire N.V. – foto Extra Bonaire

KRALENDIJK – Brandstofleverancier Curoil heeft de rechtszaak tegen gezaghebber Lydia Emerencia van Bonaire verloren.

 
Curoil was het niet eens met het tweede noodbevel van Emerencia eind oktober om verplicht bluspompen te plaatsen en zorg te dragen voor permanente bewaking op het opslagterrein van Curoil.

 
De brandstofleverancier begon met een beroepschrift en diende een verzoek om voorlopige voorziening in bij de rechtbank volgens de Wet Administratieve Rechtspraak BES (WarBES). Beide procedures zijn afgewezen.

 
Brandstoflek
Curoil voerde verweer tegen een tweede noodbevel van Emerencia. Het eerste noodbevel was uitgevaardigd nadat geconstateerd werd dat Curoil niet aan de minimale brandveiligheidseisen voldoet. De aanleiding was een brandstoflek in een transportleiding half september. Curoil moest na het eerste noodbevel onmiddellijk stoppen met de aanvoer van benzine en diesel.

 
Het gerecht stelt in het uitgebrachte vonnis dat Emerencia correct heeft gehandeld. De gezaghebber kon geen andere maatregelen nemen met minder verstrekkende gevolgen. Ook de eis voor het plaatsen van bluspompen voor tienduizend liter water was gerechtvaardigd.

 
Curoil is volgens de rechter niet benadeeld. Daarom vindt rechter Boerlage dat er geen aanleiding is om de gevraagde schadevergoeding van ruim zeshonderdduizend dollar toe te kennen.

 
Door Belkis Osepa