Lydia Emerencia - foto: Belkis Osepa)

Lydia Emerencia – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – Gezaghebber Lydia Emerencia van Bonaire heeft na analyse van de huidige bestuurskwestie besloten haar ontslag in te dienen bij minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 
Ze nam de beslissing na raadpleging van familie, vrienden en adviseurs. “Ik neem de beslissing voornamelijk omdat ik steun mis van de bestuurders om de functie van gezaghebber uit te kunnen oefenen.”

 
Afstand motie
Emerencia stelt in een persbericht zichzelf niet te herkennen in de inhoud van de motie van wantrouwen, die is ingediend door de meerderheid van de eilandsraad. De motie werd onderbouwd door 42 punten die haar functioneren als gezaghebber aankaarten. In haar ontslagbrief aan Plasterk neemt ze afstand van de inhoud.

 
Direct na de aanname van de motie is ze afgereisd naar Den Haag voor een onderhoud met Plasterk over de bestuurscrisis. Haar ontslag komt niet onverwachts, omdat ze zonder steun van de eilandsraad haar werkzaamheden niet kan uitoefenen.

 
Ingangsdatum
Emerencia onderhandelt vandaag met het ministerie van BZK over de ingangsdatum van haar ontslag. Ze meldt al het mogelijke te doen om voortzetting van het bestuur te garanderen en om rust in de Bonairiaanse gemeenschap te behouden. “Ik vind het heel belangrijk om de bevolking te informeren van mijn beslissing. Ik ben ontzettend dankbaar voor het vertrouwen van het volk. Het was mijn wens op de zes jaar uit te zitten om mij bijdrage te leveren aan de opbouw van Bonaire. Maar gezien de situatie is dit niet mogelijk.”

 
Eer en geweten
Emerencia geeft verder aan een sterke band te hebben met Bonaire en veel van het eiland te houden. Ze vond het een eer en voorrecht om voor Bonaire te werken. “Ik geloof in Bonaire en de potentie van dit volk. Ik heb mijn werk naar eer en geweten gedaan, altijd in het algemeen belang van Bonaire.”

 
Emerencia somt op wat haar aandachtspunten waren toen zij benoemd werd als gezaghebber. Dat waren integriteit in het bestuur, veiligheid, publieke orden, goede kwaliteit van het bestuur en participatie van het volk. Tot slot geeft zij aan ontzettend dankbaar te zijn voor de steun en gastvrijheid van de Bonairiaanse bevolking in haar korte periode als gezaghebber.

 
Door Belkis Osepa