Foto: John Samson

ORANJESTAD – Eilandsraadslid Clyde van Putten van Sint-Eustatius noemt overheidscommissaris Marcolino Franco een ‘Reichscommissaris’. Franco zou het eiland bij een mandaat regeren, ‘iets dat op internationaal niveau niet is gezien sinds het Nazi-tijdperk’.

De spanningen tussen Nederland en Sint-Eustatius bereikten een hoogtepunt toen de Nederlandse regering het bestuur van het eiland overnam in februari. Franco, de voormalige voorzitter van het Curaçaose Parlement, is tijdelijk benoemd als overheidscommissaris voor het eiland.

Petitie naar de VN
Daarom heeft Van Putten een petitie, om de zitting van Nederland in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) op te heffen, naar alle VN-leden verstuurd.

‘Heilige belofte’
“Wij overhandigen de bevoegdheid om een overvloed van verbodsbepalingen in te stellen tegen het aanwenden van gewelddadige interventie, aan uw gewaardeerde Raad”, schrijft Van Putten in de petitie. “Wij doen een beroep op de VN om haar heilige belofte na te komen om ons te helpen in tijd van nood. Die tijd is aangebroken!”

‘De huidige invasie van Sint-Eustatius bewijst dat Nederland geen respect heeft voor de Verenigde Naties.’– Clyde van Putten

Van Putten schrijft verder in de petitie dat de ‘huidige invasie van Sint-Eustatius bewijst dat Nederland nog steeds geen respect heeft voor de Verenigde Naties of voor haar verantwoordelijkheden volgens het Verdrag.’

Motie
Volgens een motie die de Eilandsraad van Sint-Eustatius in mei 2017 aannam, ‘heeft het eiland herhaaldelijk gevraagd om een dialoog met de Nederlandse regering, op basis van wederzijds respect en met het doel de huidige relatie tussen de twee regeringen te verbeteren en te corrigeren’.

“Hierbij geef ik jou een laatste kans voor dat dialoog en stel ik voor dat je meteen stappen onderneemt om zulke acties (interventie) te verhinderen”, waarschuwde Van Putten staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) in een brief eerder deze week. Volgens hem schaden de acties van Knops ‘de reputatie en het internationale imago van het Nederlands Koninkrijk structureel’.

In december noemde Van Putten de nieuwe staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Raymond Knops (CDA) ‘arrogant’ en een ‘moderne Napoleon’. In oktober kwam de politicus in opspraak toen hij tijdens een conferentie op Curaçao zei dat ‘ze’ de ‘Nederlandse militairen zullen vermoorden en verbranden in de straten van Sint-Eustatius’.

Tegen wens volk in
Jared Genser, advocaat voor de Statiaanse regering, benadrukte in een brief aan de Nederlandse regering op op 20 december 2017 dat Sint-Eustatius niet heeft gekozen voor de huidige status van bijzondere gemeente. De bevolking gaf namelijk tijdens een referendum in 2005 aan onderdeel van de Nederlandse Antillen te willen blijven, wat niet mogelijk was na 10 oktober 2010.

‘Het is duidelijk dat uw regering de inwoners van Sint-Eustatius afstraft’– advocaat Jared Genser

Genser stuurde op 6 februari opnieuw een brief aan Knops met de vraag om een dialoog en om de overname van het bestuur op het eiland terug te draaien. “Het is evenzo duidelijk dat uw regering de inwoners van Sint-Eustatius afstraft voor hun keuze van een (lokale) regering, die herhaaldelijk heeft geëist dat haar rechten worden gerespecteerd”, voegde Genser daaraan toe.

Rechten volk verdedigen
“Ik eis dat de regering ophoudt en afstand neemt van haar illegale acties. Als dit niet wordt gedaan, zal de regering van Sint-Eustatius vastberaden handelen om de rechten van haar volk zowel lokaal als internationaal te verdedigen met alle wettelijke middelen die er zijn”, waarschuwt Genser.