Foto: Elisa Koek

ORANJESTAD – Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops kan, wanneer hij woensdagochtend aankomt op Sint-Eustatius, boze Statiaanse functionarissen verwachten.

Charles Woodley, gedeputeerde (wethouder) van Financiën, noemt het plan om het bestuur van Sint-Eustatius (Statia) af te zetten ‘het kapen van de democratie’. “Waarom willen ze niet gewoon verkiezingen”, vraagt hij zich af, “zodat het de burgers gevraagd wordt of ze tevreden zijn?” Hij schudt het hoofd en voegt er aan toe dat Rijksvertegenwoordiger Gilbert Isabella de bestuurscultuur ‘rot’ heeft genoemd, “het is gewoon een gebrek aan respect.”

Het Nederlandse kabinet zet het zwaarste middel in om op Sint-Eustatius in te grijpen en neemt het dagelijks bestuur over. De staatssecretaris heeft het volk van Sint-Eustatius uitgenodigd om woensdagmiddag lokale tijd naar een bijeenkomst te komen.


Gedeputeerde Charles Woodley

Financiën
Xavier Blackman, directeur van Openbare Aangelegenheden, noemt het rapport dat de Statiaanse bestuurders beschuldigt van ‘vriendjespolitiek, bedreiging, machtswellust, discriminatie, intimidatie en willekeur’, “complete kolder”.

Xavier Blackman in gesprek met Esther Henry (Engels gesproken)

“Het committee heeft gewoon de mening van bepaalde personen opgeschreven”, zegt hij, “maar geen feiten. De verhalen over financieel mismanagement zijn onzin. Elke dollar is onder de loep genomen en uitgegeven onder toezicht van de Nederlandse overheid en het College Financieel Toezicht (Cft). Er is nergens bewijs geleverd van slecht bestuur.”

Onrechtvaardig
“Het lijkt er op dat er maar een van de partijen de regels en de wetten kan veranderen en de andere partij zich daar bij dient neer te leggen. Er is geen dialoog. We hebben vragen voorgelegd aan verschillende ministeries betreffende bepaalde wetten die ons in conflict leken met onze democratische rechten, maar daar hebben we nooit antwoord op ontvangen”, stelt Woodley.

Hij gaat nog verder: “Er zijn hier allerlei soorten belastingen ingevoerd; algemene bestedingsbelasting (ABB), importbelastingen en nog andere taxen, maar van hoeveel er hier is opgehaald hebben we nooit een overzicht gekregen.”


Rechelline Leerdam, leider van de lokale Progressive Labour (PLP) 

“Met al het toezicht waar we aan werden onderworpen zou je zeggen dat er ook wat respect zou worden getoond en hoffelijkheid, maar Julian Woodley, de waarnemende gouverneur weigerde de besluiten te ondertekenen die door een meerderheid in de eilandsraad waren goedgekeurd. De rechter heeft daarvan in juni geoordeeld dat de gouverneur de wet overtrad.”

“Een gouverneur voor de rechter brengen is bijna een onmogelijke taak, maar we hebben gewonnen. Minister Plasterk heeft daar vragen over moeten beantwoorden in de Tweede Kamer. ‘Een vergissinkje’ noemde hij het en het was al weer opgelost, maar het was een ‘vergissinkje’ dat ons parten heeft gespeeld bij het goed uitoefenen van ons bestuur.”

Kolonialisme
“Hoe kan je verrechtvaardigen dat een door de Statiaanse bevolking wettelijk verkozen bestuur weg moet in het belang van de Statiaanse bevolking?” wil Woodley weten. “In het College van Wijze Mannen zitten er veertig Europese Nederlanders op een totaal van zeventig leden, Sommigen hebben nooit op Statia gewoond. Van de zeventig wijze mannen zijn er twintig geboren op Statia en die zijn bij de bedrijven langs geweest om te vragen over goed bestuurd wordt. Het antwoord was ja. De echte dictators zijn de Nederlanders, het zijn en blijven kolonialen.”