Foto: Deya Mensche

WILLEMSTAD – De onafhankelijke verloskundigen Agnes Cobelens, Dinairy Hart, Karin Stomp en Peggy Jordan overwegen om een klacht in te dienen bij het medisch tuchtcollege tegen de inspecteur-generaal gezondheidszorg van Curaçao, Jan Huurman.

De verloskundigen hadden op 2 november een overeenkomst met het Advent ziekenhuis afgesloten. Op 8 november kreeg Advent een waarschuwing van de Gezondheidsinspectie om de verloskundigen geen cliënten te laten helpen. Daarop spande Advent een kort geding aan, dat het ziekenhuis verloor.

In het vonnis van afgelopen vrijdag bepaalde rechter dat de gezondheidsinspectie correct heeft gehandeld met het geven van de waarschuwing.

‘Angst’
De verloskundigen zijn van mening dat Huurman hun cliënten onnodig in angst heeft laten zitten, om vervolgens snel met een oplossing te komen toen het Adventziekenhuis een kort geding aanspande. Nog voor het vonnis werd de waarschuwing namelijk opgeheven.

Verloskundige Stomp trekt Huurman’s positie als bewaker van de kwaliteit en veiligheid van de patiënt, in twijfel. “Waarom heeft de inspecteur ons niet benaderd? Het nadeel dat onze cliënten en wijzelf hebben ondervonden was overbodig”, vindt ze. De verloskundigen betreuren dat de rechter niet ‘de keuzevrijheid van de zwangere vrouw en het bestaansrecht van hun beroep’ heeft behandeld. “Als dit zo doorgaat zullen er geen verloskundigen meer zijn over twintig jaar”, vreest Stomp.

Wel of geen bevallingen?
Huurman blijft erbij dat zijn waarschuwing op 8 november terecht was. De verloskundigen en de advocaat van Advent, Arndt van Hoof, hebben in de rechtszaal ontkend dat er vóór de overeenkomst van 2 november bevallingen hebben plaatsgevonden. “Maar Advent heeft zelf in de rechtszaal een lijst van bevallingen ingebracht die eerder dan die datum hebben plaatsgevonden”, zegt Huurman.

De rechter vroeg zich wel af waarom Huurman er niet voor koos om de situatie samen met de verloskundigen op te lossen, toen Advent de toelatingsvergunning liet zien. In de week voorafgaand aan het vonnis heeft Huurman de vergunning geëvalueerd en in orde bevonden.

Onderzoek door Nederlandse KNOV
KNOV, de Nederlandse organisatie van verloskundigen, heeft kennis genomen van het vonnis en overweegt een diepgaand onderzoek te doen. KNOV wil analyseren of de Curaçaose overheid werkelijk ‘systematisch het beroep van verloskundigen wil opheffen’. De vereniging vertegenwoordigt 3500 verloskundigen in Nederland. De drie onafhankelijke verloskundigen van Curaçao zijn ook lid.

Huurman benadrukt dat hij niet tegen het beroep van onafhankelijke verloskundigen is. “Ik ben een groot voorstander van primaire verloskunde. Ik geloof dat meer bevallingen door verloskundigen gedaan moeten worden, in plaats van door een gynaecoloog.”

Volgens de inspecteur kan Advent, nu het aan de voorwaarden voldoet, doorgaan met de verloskunde. “Blijkbaar waren onze maatregelen nodig om de onwettige toestanden die er waren te corrigeren.”