WILLEMSTAD – Karien de Haan, pas thuis bevallen van haar tweede kindje, strijdt samen met een groepje moeders voor de vrijheid om te kiezen voor een bevalling in het ziekenhuis, de Kraamkliniek of thuis. De overheid of de verzekeraar mag geen verschil maken in subsidiëring hiervan.

Dit leek wel lang het geval te zijn. Het groepje moeders heeft via een advocaat de SVB in 2013 al aangeschreven, waarop de verzekeringsbank antwoordde dat alle kosten vergoed moesten worden. Maar toen een aantal moeders hun nota’s in 2014 inleverde, weigerde de SVB uit te betalen. Daarom spande de moeders onlangs een kort geding aan.

Momenteel vergoedt SVB alleen de zelfstandige verloskundigen bij een thuisbevalling maar niet de kraamhulp die via de zelfstandige komt. De Kraamkliniek zou de kraamzorg moeten verlenen omdat SVB een contract heeft met de kliniek. Volgens Corine Muijsson, een van de moeders die thuis is bevallen, heeft de Kraamkliniek daar door onderbezetting moeite mee. Ook vindt zij dat een moeder haar eigen kraamzorg moet kunnen kiezen. In de wet staat dat elke vrouw recht heeft op minimaal 24 uur kraamzorg.

Tijdens het kort geding heeft de rechter geen uitspraak kunnen doen en moet de zaak gebracht worden voor de rechter van Eerste Aanleg. Vlak voor het kort geding kregen de moeders een brief van de SVB waarin wordt vermeld dat ze opnieuw erkennen de minimale uren te moeten vergoeden. Omdat het in het verleden al is beloofd, zegt Muijsson samen met de advocaat de SVB goed in de gaten houden voor thuisbevallers die gepland staan in december.

Door Sharelly Emanuelson