Agnes Cobelens helpt ook minderbedeelde moeders die thuis willen bevallen, omdat zij de kosten van kraamzorg niet kunnen betalen - foto: Jean Mentens

Agnes Cobelens helpt ook minderbedeelde moeders die thuis willen bevallen, omdat zij de kosten van kraamzorg niet kunnen betalen – foto: Jean Mentens

WILLEMSTAD – Het Europees Hof heeft in 2010 geconcludeerd dat het weigeren van een vergoeding voor thuisbevallingen in strijd is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Iedere vrouw heeft de vrijheid te kiezen voor een bevalling in het ziekenhuis, de kraamkliniek of thuis. Een overheid mag geen verschil maken in subsidiëring hiervan.

Curaçao maakt deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden, maar medische bijstand voor thuisbevallingen wordt in tegenstelling tot een bevalling in het ziekenhuis en de kraamkliniek niet geheel vergoed door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Een groepje jonge moeders gaat dit aanvechten en is vastbesloten hun gelijk te halen.

Een reportage van Elisa Koek

Bokkes Advocaten heeft de dames geholpen en de SVB in 2013 aangeschreven. De SVB reageerde hoopvol door te erkennen dat alle kosten inderdaad vergoed worden. “Op grond van het feit dat de Basisverzekering de mogelijkheid biedt voor een verzekerde om thuis te bevallen en ook de kosten qua verloskundige en kraamzorg vergoedt, is de SVB van mening dat de wet- en regelgeving voldoet aan het Europees recht”, schrijft directeur van SVB, Philip Martis in september 2013.

Afwijzing

Toen de dames in 2014 hun nota’s indienden, weigerde SVD deze uit te betalen. Verloskundige Agnes Cobelens vroeg de SVB in december 2014 om uitleg. Martis reageerde dit keer dat ‘in geval van thuisbevalling slechts de kosten van de verloskundige worden vergoed’. De kosten van de kraamzorg worden niet uitbetaald aan de moeders.

De afwijzing is een teleurstelling, maar de vrouwen zijn niet van plan op te houden. “Ik betaal niets”, zegt Jiovanca Hous. De moeder van drie is in Nederland een keer thuis bevallen en een keer in het ziekenhuis door complicaties. Op Curaçao weigerde ze in het ziekenhuis te bevallen. “Ik vind het verschrikkelijk daar en mijn eerste thuisbevalling is goed bevallen. Het is mijn recht om zelf te kiezen waar ik beval en de SVB moet dit gewoon vergoeden.”

‘Vertrouwen op ons lichaam’

Hous en de andere vrouwen hebben het gevoel dat vrouwen op Curaçao hun rechten vaak niet kennen en hierdoor niet genoeg voor zichzelf opkomen. “Het wordt tijd dat de mannen en de overheid erkennen dat wij onze eigen keuzes kunnen maken”, stelt Diantha Rodrigues Pereira.

Ze is zelf zwangerschapscoach en ziet vaak dat vrouwen zich onderdanig opstellen. “Soms is de man of vriend van een vrouw nog banger dan zijzelf. De omgeving pusht haar om in het ziekenhuis te bevallen terwijl zij dat zelf niet eens wil. Wij vrouwen moeten leren te vertrouwen op ons lichaam en de kracht die we hebben.”

Drie keer zo duur

Verloskundige Cobelens voert al jaren strijd voor thuisbevallingen. Het is voor haar onbegrijpelijk dat de overheid juist op deze kostenpost wil bezuinigen. “Een bevalling in het ziekenhuis is drie keer zo duur als een thuisbevalling. Waarom worden de vrouwen die minder kosten maken dan afgestraft? Het verhaal klopt niet en we gaan door om ons recht te behalen.”

Door Elisa Koek