Foto: Hilbert Haar

PHILIPSBURG – Het voortbestaan van de regering van minister-president William Marlin van Sint-Maarten hangt aan een zijden draadje. De nieuwe meerderheid in het parlement heeft een motie van wantrouwen in gedachten, die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid op donderdagmorgen wordt ingediend – en aangenomen.

Het parlement vergaderde woensdag over de politieke crisis, maar de bijeenkomst werd onmiddellijk geschorst voor overleg tussen de vier fractieleiders – Theo Heyliger (UP), Sarah Wescot-Williams (DP), Frans Richardson (USp) en Rodolphe Samuel (NA).

Later spraken de fractieleiders met gouverneur Eugène Holiday. Over de uitkomst van deze gesprekken is niets bekendgemaakt.

Minister-president Marlin verklaarde woensdagmorgen dat hij het parlement zal ontbinden als de motie van wantrouwen wordt aangenomen. Minister van Financiën Richard Gibson Sr. kondigde aan dat hij in dat geval opstapt.

Alleen Claret Connor (UP), Perry Geerlings (DP) en Frans Richardson (USp) voerden het woord woensdagmiddag. Daarna werd de bijeenkomt geschorst tot donderdagmorgen 10 uur.

Geerlings kondigde aan dat hij zijn steun voor de regering intrekt en dat er geen legitieme gronden zijn het parlement te ontbinden. Richardson viel uit tegen de nieuwe meerderheid en vindt dat vooral minister Emil Lee met de portefeuille Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid nadrukkelijk heeft gefaald.